Prestatieprijs+Avebe+opnieuw+naar+record
Achtergrond
© Koos Van Der Spek

Prestatieprijs Avebe opnieuw naar record

Avebe realiseert over boekjaar 2017-2018 een prestatieprijs van 85,81 euro. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van de 82,16 euro in het boekjaar ervoor. 'Ondanks de goede oogst is de prestatieprijs naar een nieuwe record gestegen. Dat is bijzonder', zegt bestuursvoorzitter Bert Jansen van Avebe.

In het verleden kreeg Avebe bij een goede oogst snel te maken met een neergaande prijsvorming. De huidige prestatieprijs van 85,81 euro is een teken dat de strategie van Avebe werkt, aldus Jansen. De bandbreedte in de speling van de prestatieprijs is minder groot dan in het verleden. Dat komt doordat we minder afhankelijk zijn van de bulk en sterker vertegenwoordigd zijn in de markten waar we echt onderscheidend zijn.

• Lees ook: Avebe niet in rechte lijn naar prestatieprijs van 90 euro

Over de prestatieprijs is de bestuursvoorzitter tevreden. Als ik de prestatieprijs een cijfer zou moeten geven, denk ik aan een 8. Sommige telers zullen misschien zeggen 'het kon minder. Belangrijk vind ik dat de prestatieprijs in de loop der jaren voorspelbaarder is.

Een prestatieprijs van 90 euro zal vooral via het eiwit moeten

Bert Jansen, bestuursvoorzitter van Avebe

Verschil van 3,65 euro

De stijging van 4 procent betekent een verschil in prestatieprijs van 3,65 euro per ton zetmeelaardappelen ten opzichte van boekjaar 2016-2017. 'Avebe verwerkt jaarlijks zo'n 2,5 miljoen ton aardappelen. De extra toegevoegde waarde uit de markt bedraagt dus ruim 9 miljoen euro', zo rekent Jansen voor.

Het positieve resultaat vindt zijn oorsprong in een goed volume, een goed productieresultaat en goede ontwikkelingen in de markt. Met name in voedingsderivaten, speciale soorten zetmeel voor voedingsmiddelen, was sprake van positieve ontwikkelingen. Ook bij aardappeleiwit was dit het geval.

Aardappeleiwit

Jansen: 'Aardappeleiwit draagt substantieel bij aan de prestatieprijs. Het doel is een prestatieprijs van 90 euro en dat zal vooral via de lijn van het eiwit moeten gebeuren. Daar verwachten we vooral de plussen. Dat moet ook, want we investeren er veel in.'

Het afgelopen boekjaar, dat afliep op 31 juli, investeerde Avebe zo'n 55 miljoen euro in verdere uitbreiding van de eiwitproductiecapaciteit en in de optimalisatie en verduurzaming van bestaande productiefaciliteiten. Mede door de nieuwe eiwitlijn is zo'n 10 miljoen euro meer geïnvesteerd dan het boekjaar ervoor.

De prestatieprijs is de belangrijkste financiële indicator voor de coöperatie. Hier komt het coöperatief resultaat en het aardappelgeld samen. Het coöperatief resultaat bedraagt 7,8 miljoen euro, zo'n 1,5 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. De ledenraadsvergadering van december zal worden voorgesteld om een nabetaling aan de leden te doen van bijna 2,9 miljoen euro.

• Bekijk de marktprijzen van consumptieaardappelen en pootgoed

Goede prijzen in markt

'We realiseren op dit moment goede prijzen in de markt. Het laten stijgen van de prestatieprijs zal daarom vooral afhankelijk zijn van wat we aan volume binnenkrijgen. Wat er bij de leden ligt, moet bij Avebe binnenkomen', zegt de Avebe-bestuursvoorzitter.

Avebe denkt dat het volume aan aardappelen door de droogte ongeveer een kwart minder is dan normaal. Jansen: 'We kunnen dat niet op een paar procent nauwkeurig zeggen. De verschillen tussen telers zijn groot. Er zijn zelfs leden met C-aardappelen.'

Goede prijs minder groot effect

Een goede prijs in het lopende boekjaar 2018-2019 heeft voor de telers financieel gezien een minder groot effect dan het afgelopen boekjaar. Door de droogte zijn er veel telers met lage opbrengsten of die veel beregeningskosten hebben gemaakt om de opbrengst enigszins op niveau te krijgen.

'Voor sommige leden met een erg lage opbrengst kun je niet genoeg doen. Bij een kleine oogst is elke betaling te weinig. Voor telers met een relatief goede oogst kan dit de liquiditeit verbeteren', vertelt Jansen. 'We kiezen voor een aanpak die recht doet aan de situatie in dit jaar en die past bij de koers van Avebe, waarin we werken aan een stapsgewijze verhoging van de prestatieprijs.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer