Actieplan+water+voor+land%2D+en+tuinbouw+in+Vlaanderen
Nieuws
© Eigen Foto

Actieplan water voor land- en tuinbouw in Vlaanderen

Het departement Landbouw en Visserij in Vlaanderen heeft 'actieplan water voor land- en tuinbouw' overhandigd aan minister Joke Schauvliege van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het plan telt vijf actiepunten.

De droogte van de afgelopen zomers van 2017 en 2018 heeft het belang van een goed waterbeleid duidelijk aangetoond. Experts verwachten dat dergelijke droge periodes als gevolg van de klimaatverandering in de toekomst nog meer zullen voorkomen.

De Vlaamse overheid wil daarom de land- en tuinbouwsector overtuigen om verstandig om te springen met het beschikbare water. Een actieplan rond water, opgesteld door de verschillende actoren binnen het droogte-overleg, kan daarbij helpen.

Actiepunten

De volgende vijf actiepunten zullen in de komende vijf jaar alle aandacht krijgen:

- in kaart brengen van alternatieve waterbronnen
- optimalisatie van het regelgevend kader, de beleidsplannen en de instrumenten
- stimuleren van boeren en akkerbouwers
- kennisontwikkeling, kennisdeling en stimulering van (praktijkgericht) onderzoek
- verdere bewustmaking, sensibilisering en voorlichting van de land- en tuinbouwsector

Om de ontwikkelde kennis ook bij de sector te krijgen, wordt er samen met de proefcentra verder ingezet op infomatiebijeenkomsten en demonstratiedagen.

Bekijk meer over: