Herstructurering+helpt+tuinders+FES%2Dgebied
Nieuws
© Koen van Wijk

Herstructurering helpt tuinders FES-gebied

De herstructurering van het tuinbouwgebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland moet op korte termijn starten.

Door een efficiëntere inrichting van het gebied - dat de nieuwe naam Het Kleihoogt krijgt - zou de tuinbouw verder kunnen groeien. Het genoemde gebied staat nu bekend als het FES-gebied, naar het Fonds Economische Structuurversterking.

Dat blijkt uit een onderzoek door Stichting FES Bedrijfsleven Oostland. Voorzitter Piet van Adrichem overhandigde dit op 14 november aan Fabian van der Horst, directeur Rabobank Zuid-Holland Midden.

Uitbreidingsplannen

Uit keukentafelgesprekken met ondernemers in Het Kleihoogt bleek dat de helft van de ondernemers het bedrijf wil uitbreiden. Een groot deel van de ondervraagde ondernemers geeft aan te willen doorontwikkelen op de huidige locatie.

De tuinbouw in het gebied telt nu 130 hectare, een verdubbeling is mogelijk

Piet van Adrichem, voorzitter van Stichting FES Bedrijfsleven Oostland

Daarvoor is voldoende ruimte in het gebied, zeker als rekening wordt gehouden met 'wijkers' (ondernemers die verplaatsen of stoppen) en een betere inrichting. ‘De tuinbouw in het gebied telt nu 130 hectare, een verdubbeling is mogelijk’, aldus Van Adrichem.

Warmterotonde

Aan die groei zijn wel enkele randvoorwaarden verbonden. Het gaat hierbij om onder meer een betere aansluiting op de Oostelijke Randweg, betere internetverbindingen en aansluiting op de nog te realiseren warmterotonde.

Daarnaast zullen woningen moeten worden verplaatst en waterbergingen moeten worden aangepast. De Rabobank speelt een belangrijke rol in de aanstaande herstructurering, doordat de bank gronden ter beschikking stelde voor een betere ontsluiting van het gebied.

Infrastructuur

Enkele jaren geleden kreeg het gebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland een financiële bijdrage uit het landelijke Fonds Economische Structuurversterking. Met deze FES-gelden is de infrastructuur in het gebied aangepast.

Stichting FES Bedrijfsleven Oostland adviseert de betrokken partijen te starten met de inzet van het instrumentarium voor herstructurering. Dit betekent dat de herstructurering van het gebied onderdeel zou moeten worden van bestaande initiatieven, zoals Gebiedsverkenning Oostland en de oprichting van Warmtecoöperatie Oostland.

Weer

 • Zondag
  23° / 15°
  10 %
 • Maandag
  26° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer