Nieuwkoop+bekijkt+perspectief+maatwerkgebieden+voor+glas
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Nieuwkoop bekijkt perspectief maatwerkgebieden voor glas

Gemeente Nieuwkoop neemt op termijn haar maatwerkgebieden glastuinbouw opnieuw onder de loep.

Dat is volgens beleidsmedewerker Hans van Geest van LTO Noord Glaskracht een belangrijk winstpunt uit de discussie die door LTO Noord Glaskracht en LTO Noord Aar & Amstel de laatste maanden in de gemeentepolitiek is gevoerd over een ruimte voor ruimte-regeling. Met dat plan wordt 15.000 vierkante meter verouderd glas opgeruimd, bekostigd uit de bouw van drie nieuwe woningen.

Van Geest: 'In totaal ging het om vier percelen, waarvan er één per abuis in een maatwerkgebied lag. Dat betekent dat daar eigenlijk nog nader gekeken zou moeten worden wat de toekomst voor de glastuinbouw op die locatie is.'

Heroverweging

Inmiddels is overeenstemming bereikt met de gemeente en initiatiefnemers over dit plan. De gesprekken hebben ertoe geleid dat gemeente, provincie en LTO Noord binnen afzienbare tijd een afweging maken voor alle maatwerkgebieden in de gemeente, waarbij duidelijk wordt of deze behouden blijven als kleinschalig duurzaam glastuinbouwgebied of als transformatiegebied worden aangemerkt.

'Als organisatie maken we er ons hard voor dat gebieden niet te voorbarig worden afgeschreven.'

Hans van Geest, beleidsmedewerker LTO Noord Glaskracht

'Nieuwkoop heeft mede dankzij de gesprekken en een bezoek aan de bedrijven inmiddels beter inzicht gekregen in het economisch belang van de sector en dat is pure winst', stelt afdelingsvoorzitter Marcel van Tol. 'Zo zijn er plannen om bestaande glastuinbouwbedrijven aan te sluiten op de restwarmte van een nabijgelegen industriegebied.'

Transformatie

Dat soort initiatieven laten zien dat de aanwezige ondernemers graag door willen op die plek, meent Van Tol. 'De gemeente komt terug op haar standpunt dat alle maatwerkgebieden getransformeerd zouden worden naar een andere bestemming.'

Volgens Van Geest is het voorbeeld van Nieuwkoop illustratief voor andere kleinere glastuinbouwlocaties in Zuid- maar ook Noord-Holland. 'Als organisatie maken we er ons hard voor dat gebieden niet te voorbarig worden afgeschreven.'

Minimaal volume

Om ondernemers in zulke gebieden perspectief te blijven bieden is een minimaal volume nodig, weet Van Geest: 'We proberen gemeenten duidelijk te maken dat als er percelen worden weggesneden dat ook effect heeft op de blijvers.'

Weer

 • Vrijdag
  20° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zondag
  26° / 12°
  20 %
Meer weer