Wees+waakzaam+op+PAS%2Dafspraak
Ingezonden
© Vidiphoto

Wees waakzaam op PAS-afspraak

Ondernemers moeten waakzaam zijn op hun vergunning voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Anders brengen zij hun ontwikkelingsruimte in gevaar.

Sinds juli 2015 zijn NB-wetvergunningen verleend via de PAS-regelgeving. Daardoor kwam er ruimte in de knellende milieuvergunningsregels. Eind 2017 hebben meer dan vierduizend bedrijven op deze wijze een NB-wetvergunning met ontwikkelingsruimte verkregen.

Bij veel bedrijven ligt de vergunning onder in de la en zijn de plannen van destijds al uitgevoerd. Het kleine zinnetje onder aan de vergunning zit vast niet meer in het geheugen. Maar pas op. In elke verleende vergunning staat dat de toegekende ontwikkelingsruimte binnen twee jaar gerealiseerd moet worden. Zo niet, dan bestaat het risico dat het onbenutte deel wordt ingetrokken.

Ontwikkelingsruimte

Begin 2018 zijn provincies begonnen met de Aanpak Tweejaarstermijn Programma Aanpak Stikstof. In pilotvorm is dit voorjaar een eerste inventarisatie gemaakt of de toegekende ontwikkelingsruimte ook binnen twee jaar is gerealiseerd. Vooral in gebieden waar geen of nauwelijks ontwikkelingsruimte beschikbaar is, willen provincies de niet benutte ontwikkelingsruimte intrekken.

Alhoewel er soms tegenstrijdige berichtgeving is, geven provincies nog steeds vergunningen af op plaatsen waar nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is

Trienke Elshof, LTO-portefeuillehouder Ondernemen in een gezonde omgeving

De provincies bepalen vervolgens wat er met de ontwikkelingsruimte gebeurt. Deze ruimte kan bijvoorbeeld ook worden ingezet voor de ontwikkeling van infrastructuur, industrie of natuur.

Veehouderijbedrijven

Provincies richten zich vooral op veehouderijbedrijven. Bij de controles stelt de provincie vast in hoeverre het initiatief is gerealiseerd. Bij onvolledige realisatie stuurt de provincie een brief om de verstrekte ontwikkelingsruimte geheel of gedeeltelijk in te trekken.

'Gerealiseerd' betekent dat de staluitbreiding gereed is, luchtwassers zijn geplaatst (en adequaat functioneren) en dat het aantal dieren dat in de vergunning is vermeld, structureel aanwezig is. Daarvan mag 10 procent naar beneden worden afgeweken.

Melkveebedrijven

Vooral melkveebedrijven hebben te maken gehad met regelgeving die de uitbreidingsplannen hebben doorkruist. Provincies bieden de mogelijkheid om een half jaar uitstel te verlenen. De wijze van uitvoering verschilt per provincie.

Alhoewel er soms tegenstrijdige berichtgeving is, geven provincies nog steeds vergunningen af op plaatsen waar nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

LTO Nederland

Destijds heeft LTO Nederland ingestemd met de tweejaarstermijn. Dit om te voorkomen dat bedrijven een voorschot zouden nemen op de verre toekomst en er geen ontwikkelingsruimte meer zou zijn voor collega's die dan willen uitbreiden.

Het blijkt nu dat het intrekken van ontwikkelingsruimte er niet automatisch toe leidt dat een collega deze ruimte kan benutten.

Oproep

Ik vind dat ontwikkeling mogelijk moet blijven om te kunnen verduurzamen. Daarom een oproep aan de provinciebesturen: kijk door de bril van de landbouwvisie naar de toekomst.

Bedrijven die hebben vernieuwd, maar de stalruimte niet benutten, voldoen vaak aan de hoogste eisen. Een pragmatische houding van de provincies zou passend zijn om toekomstperspectief te houden voor de bedrijven die duurzaam en kringloopgericht zijn ingericht. Streven naar duurzaamheid en circulariteit is beter voor boer en milieu dan een pas op de plaats.

Trienke Elshof
LTO-portefeuillehouder Ondernemen in een gezonde omgeving

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  25° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  32° / 13°
  10 %
 • Zondag
  27° / 19°
  10 %
Meer weer