'Er ligt een opdracht op het vlak van biodiversiteit'

Ben Haarman is deze week benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO Nederland. Hij volgt Ingrid van Huizen op die door persoonlijke omstandigheden haar functie moest neerleggen.

%27Er+ligt+een+opdracht+op+het+vlak+van+biodiversiteit%27
© Ruud Ploeg

Wie is Ben Haarman?

'Geboren en getogen Raaltenaar. Ik werk samen met een geitenbedrijf en teel voor hun gras en mais. Ik ben voorzitter van LTO Noord Regio Oost. Ik heb een brede ervaring in diverse bestuurlijke gremia, ken de politiek en sta als boer tussen de boeren.'

Waarom wilt u deze portefeuille?

'Dit is een bijzonder uitdagend en actueel thema. De boer worstelt met allerlei zaken die op zijn bord komen, regels en wetten, maar ook de roep om meer biodiversiteit en verbetering van de bodemkwaliteit. We willen hieraan invulling geven maar een belangrijke voorwaarde is dat we dat ook betaald krijgen. Samen met onze leden wil ik dit thema inhoud geven.'

Is dit vakgebied nieuw voor u?

'Deze rol is nieuw voor me, maar het vakgebied niet. Als regiobestuur zijn we al langer betrokken bij processen die wij samen met onze leden al in gang hebben gezet. Want er gebeurt al veel binnen het thema van natuur- en landschapsontwikkeling in de agrarische sector. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan projecten als Bloemrijke Akkerranden, Gezonde bodem, Vruchtbare Kringloop en ook Kunstmestvrije Achterhoek in Oost-Gelderland.

Wat worden de belangrijke thema's?

'Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw zijn nu de meest actuele onderwerpen. We hebben hierin ambities en die komen in belangrijke mate overeen met de visie van landbouwminister Carola Schouten. Er ligt een opgave op het vlak van biodiversiteit en bodemkwaliteit. Boeren laten al zien hierin een grote rol te kunnen en willen spelen.

'Het is ook van belang voor de maatschappelijke acceptatie van de agrarische sector. Die acceptatie is op dit moment goed, maar dat moet natuurlijk wel zo blijven. Wil de samenleving meer, dan kunnen we dat leveren, maar niet zonder een passend verdienmodel.'

Welk doel stelt u zichzelf?

'Ik wil in elk geval een vervolg geven aan de basis die Ingrid van Huizen heeft gelegd. Het onderwerp staat op de agenda en dat is haar verdienste. We moeten zorgen dat het Deltaplan Biodiversiteit, waarvan LTO Nederland een van de partners is, snel wordt vastgesteld. Daarin staan de ambities voor verbetering van de biodiversiteit. Boeren spelen hierin een belangrijke rol, zonder boeren gaat dit niet lukken.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  29° / 15°
  0 %
Meer weer