LTO+wil+snel+naar+meer+weerbaar
Nieuws
© Koos van der Spek

LTO wil snel naar meer weerbaar

LTO Nederland roept op tot een uitvoeringsprogramma Plantgezondheid om de omslag naar weerbare plantproductie te versnellen.

Het uitvoeringsprogramma betreft een initiatief om de omschakeling van teeltsystemen op basis van risicobeheersing naar teeltsystemen die uitgaan van weerbaarheid te versnellen. Inhoudelijk sluit het programma aan op de Ambitie Plantgezondheid van LTO voor de periode tot 2030 en de actieplannen die vanuit de verschillende sectoren al zijn beschreven, legt beleidsmedewerker Annemarie Breukers van LTO Plantgezondheid uit.

'Het is een integraal programma dat ook bedoeld is om de vertaling te maken naar de doelen voor gewasbescherming die beschreven staan in de landbouwvisie van het ministerie van LNV. Het gaat om het stimuleren van kringlooplandbouw, de verbinding tussen landbouw en natuur en het terugdringen van emissies. Weerbare planten vervullen in deze opgaven een cruciale rol', stelt Breukers.

Sterke marktpositie

LTO benadrukt in het programma Plantgezondheid andermaal het belang van een sterke marktpositie voor een duurzaam geteeld product. Breukers: 'We pleiten voor voldoende perspectief voor telers. In het proces naar meer weerbaarheid moeten we altijd zorgen dat de randvoorwaarden op orde zijn om goede gewassen te kunnen telen.'

Voor de uitvoering van het programma in de periode van 2019 tot en met 2023 verwacht LTO dat een budget nodig is van in totaal 120 miljoen euro. Daarvan zouden zowel de overheid als het bedrijfsleven 60 miljoen euro moeten bijdragen.

Financiële verantwoording

'Als bedrijfsleven en ketenpartijen moeten we ook onze financiële verantwoording nemen', vindt Breukers. 'Hoe we dat precies gaan invullen moet nog blijken. Dat kan heel goed per sector verschillen.'

In het transitieproces voor de plantgezondheid spreekt LTO van een kantelpunt en een omschakeling in denkwijze. Het kantelpunt betreft de verandering van koers die zorgt dat de Nederlandse voedsel- en sierteelt de mondiale koploper blijft op het gebied van duurzame productiemethoden. Voor de andere denkwijze is vooral kennis en innovatie nodig, maar ook een andere manier van samenwerken.

'Er zijn al veel initiatieven en investeringen gedaan die bijdragen aan meer weerbaarheid in verschillende gewassen', verklaart Breukers. 'Dit programma moet zorgen voor meer strategische samenhang en zal zich dan ook richten op zaken als onderwijs, maar ook bijvoorbeeld op de nieuwe veredelingstechnieken of de mogelijkheden van precisietechnologieën voor de gewasbescherming.'

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  27° / 17°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer