Droogte+zorgt+voor+spreiding+kaspositie+akkerbouwers
Nieuws
© Johan Wissink

Droogte zorgt voor spreiding kaspositie akkerbouwers

De financiële opbrengsten voor gewassen zullen dit jaar als gevolg van de droogte tussen akkerbouwbedrijven sterk uiteenlopen. Dat resulteert volgens ABN Amro in meer spreiding van de kaspositie van akkerbouwers.

ABN Amro presenteerde vorige week de resultaten na het derde kwartaal van de liquiditeitsmonitor voor akkerbouwers. De liquiditeitspositie van de bedrijven nam in het derde kwartaal af met gemiddeld bijna 19.000 euro. De gemiddelde stand van de rekening-courant van de bedrijven bedroeg in september ongeveer 4.300 euro.

Ten opzichte van vorig jaar in september is de liquiditeitspositie van akkerbouwers gemiddeld 1.400 euro lager. ABN Amro wijt dit onder meer aan hogere energiekosten en grotere uitgaven voor gewasbeschermingsmiddelen. Verder zijn de opbrengsten van de gewassen in 2018 tot dusver veelal lager dan het jaar daarvoor.

Hogere prijzen afland

Voor het laatste kwartaal verwacht ABN Amro dat de verdere daling van de liquiditeitspositie minder laag zal zijn dan vorig jaar. Dit is onder meer een gevolg van de hogere prijzen voor de afland producten. Vanwege de behoefte aan liquiditeit is een gedeelte van de akkerbouwoogst wel eerder verkocht dan normaal. De inkomsten voor het eerste kwartaal van 2019 zullen daardoor wel op een lagere niveau uitkomen, stelt ABN Amro.

De spreiding in kasposities tussen akkerbouwers is een gevolg van de droogte, aldus ABN Amro. Bedrijven die niet konden beregenen, hebben lagere opbrengsten en oogsten veelal ook producten met minder kwaliteit. Slechts voor een deel wordt dit gecompenseerd door hogere productprijzen.

Pas op de plaats

Voor een groot aantal akkerbouwers gaat ABN Amro uit van een verslechtering van de stand van de rekening-courant van het bedrijf. Veel ondernemers zullen daarom een pas op de plaats maken voor wat betreft investeringen. Ook kunnen volgens ABN Amro liquiditeitstekorten ontstaan omdat 2017 over het algemeen een matig akkerbouwjaar was.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 7°
  10 %
 • Maandag
  22° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  21° / 12°
  60 %
Meer weer