Nieuw+pachtbeleid+Haarlemmermeer+uitgesteld
Nieuws
© Bert Hartman

Nieuw pachtbeleid Haarlemmermeer uitgesteld

De gemeente Haarlemmermeer stelt de invoering van nieuw pachtbeleid een jaar uit. Verantwoordelijk wethouder John Nederstigt wil eerst een 'gedegen participatieproces ingaan met de boeren en pachters in het gebied'.

LTO Noord betreurt het dat het nog langer duurt voordat het tot een - in haar ogen - eerlijker verdeling van het gebruik van de gemeentelijke gronden komt. 'Aan de andere kant is het goed dat er straks wel een weloverwogen besluit wordt genomen', stelt afdelingsvoorzitter Ton van Schie.

In totaal verpacht de gemeente Haarlemmermeer zo'n 160 hectare. Driekwart daarvan gaat naar één loonwerkbedrijf en de rest wordt nu verdeeld onder vier agrarische partijen.

Flinke kritiek

Die verdeling is van oudsher gegroeid, weet Van Schie, die ook begrip heeft voor het ontstaan van die situatie. 'Dat hebben we als sector ook grotendeels aan onszelf te wijten, aangezien er in het verleden flinke kritiek is geuit om de staat van de percelen die de gemeente verpachtte.'

‘Aan de andere kant is het goed dat er straks wel een weloverwogen besluit wordt genomen.’

Ton van Schie, afdelingsvoorzitter LTO Noord Haarlemmermeer

Dat heeft de gemeente destijds doen besluiten om de gronden in gebruik te geven van een partij, waar ze geen omkijken naar had, verklaart Van Schie de beweegredenen: 'Inmiddels zijn we vele jaren verder en met de tijd is de grondhonger in het gebied alleen nog maar groter geworden.'

Aanbevelingen

De landbouworganisatie drong daarom al vaker aan op een herziening van het beleid en deed daar ook al diverse aanbevelingen voor, met name gericht op duurzaamheid. Van Schie vond die tot op heden nog niet terug in de gemeentelijke voorstellen.

'Misschien dat ze met een verse start alsnog aan de orde komen', stelt de landbouwvoorman. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat: 'Begin 2019 gaan we met de boeren en pachters in gesprek om ook hun ideeën in het beleid mee te nemen.'

Voorschot

Van Schie is vast van plan om het onderwerp volgende maand in het reguliere overleg met de gemeente aan de orde te stellen. 'Dan kunnen we daar misschien alvast een klein voorschot op nemen.'

Weer

 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  14° / 9°
  95 %
Meer weer