Drempels melden faunaschade ter discussie

ZLTO heeft in een brief aan provincie Noord-Brabant gepleit voor het afschaffen van het behandelbedrag voor alle diersoorten bij faunaschade. De brief krijgt steun van acht andere belangenorganisaties.

ZLTO constateert dat het aantal meldingen en getaxeerde schade afnemen, ondanks de groeiende populaties dassen, ganzen en wilde zwijnen en de daarmee samenhangende extra schade aan landbouwgewassen. Ook bij de overige diersoorten die schade veroorzaken is er weinig animo bij grondgebruikers om de schade te melden.

Dat komt vooral doordat het lastig is om het vergoed te krijgen. Het behandelbedrag van 300 euro en het eigen risico van minimaal 250 euro vormen volgens ZLTO een te hoge drempel om een melding te maken.

'Niet fair'

Dit signaal is ook opgepikt door de politiek. Zo stelde Hermen Vreugdenhil van ChristenUnie/SGP vrijdag in de Statenvergadering vragen hierover aan gedeputeerde Johan van den Hout. Vreugdenhil vindt het feit dat boeren eerst 300 euro moeten betalen om de aanvraag te laten behandelen 'niet fair', zo meldde hij eerder deze week op Twitter.

Ook wil hij weten of Van den Hout in IPO-verband afspraken heeft gemaakt om het uitkeren van faunaschade te beperken. Dat zou volgens Vreugdenhil blijken uit een beleidsstuk van een andere provincie. In de Bestuurlijk Advies Commissie Vitaal Platteland zou zijn geopperd om provincies de ruimte te bieden om het behandelbedrag of het eigen risico te verhogen. Van den Hout zegt dat er geen afspraken hieromtrent zijn gemaakt binnen het IPO, noch is hij naar eigen zeggen van plan om de uitkering voor faunaschade te beperken.

• Lees ook: Zeeuws voorstel faunaschadevergoeding 'waanzin'

Modernisering beleid

'Momenteel wordt in interprovinciaal verband nagedacht over een modernisering van het faunaschadebeleid', zegt Van den Hout. 'De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade brengt daar dit najaar advies over uit. Daarbij wordt de totale uitvoering van het voorkomen, bestrijden en uitkeren van faunaschades herzien. Het is de verwachting dat de omgang met het eigen risico daar ook onderdeel van uitmaakt.'

ZLTO wijst op het feit dat alle provincies, behalve Noord-Brabant, het behandelgedrag voor dassen al hebben afgeschaft. Limburg brengt zelfs voor geen enkele diersoort een behandelbedrag in rekening. Het voorstel krijgt steun van Stichting Das & Boom, Dassenwerkgroep Brabant, Brabants Particulier Grondbezit, SBNL Natuurfonds, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Dierenbescherming.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  27° / 16°
  70 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer