Drentse+boer+bij+waterwinning+kan+huisbezoek+verwachten
Nieuws
© Jan Annninga

Drentse boer bij waterwinning kan huisbezoek verwachten

Boeren in en rond vier Drentse grondwaterbeschermingsgebieden kunnen binnenkort huisbezoek verwachten. Niet om te controleren of ze wel schoon genoeg boeren, maar met het aanbod om via een doelgericht bedrijfsplan en studiegroepactiviteiten hun uitspoeling van schadelijke stoffen naar het grondwater zo veel mogelijk te beperken.

Provincie, drinkwaterbedrijven WMD en Vitens hebben met LTO Noord afspraken gemaakt over een stimuleringsprogramma voor reductie van de uitspoeling van met name nitraat naar het grondwater. De drinkwaterbedrijven maken zich zorgen over de situatie rond vier van de zeven drinkwaterwinlocaties en grondwaterbeschermingsgebieden: Gasselte, Havelterberg, Leggeloo en Noordbargeres/Valtherbos.

Die zijn volgens de waterbedrijven door de plaatselijke bodemstructuur extra kwetsbaar voor directe verontreinigingen, terwijl er steeds vaker 'vreemde' stoffen als nikkel in worden aangetroffen. 'Door contact te zoeken met boeren in deze vier gebieden willen we het risico op verontreiniging van onze winputten daar zo veel mogelijk verkleinen. Dat is algemeen belang. Samenwerken in verbeteringen 'aan de voorkant' maakt ook dat we dan minder te hoeven investeren in nieuwe vaak dure filterinstallaties', zegt directeur Leo Hendriks van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD).

Maatregelen

Hendriks tekende namens zijn organisatie en collega-waterwinbedrijf Vitens, woensdag in Schoonoord een uitvoeringsovereenkomst met LTO Noord regiovoorzitter Trienke Elshof en gedeputeerde Cees Bijl. In de overeenkomst worden afspraken vastgelegd over een stimuleringsbeleid voor boeren met hun bedrijf in of rond de vier eerdergenoemde grondwaterbeschermingsgebieden. Deze bedrijven kunnen zich bijvoorbeeld kosteloos laten adviseren over welke maatregelen bij hen het meeste effect hebben om erf en perceelafspoeling terug te brengen.

In Drenthe lopen inmiddels al diverse projecten die zich direct of indirect richten op emissiebeperking. De bedrijven die worden benaderd wordt ook gevraagd zich daar bij aan te sluiten. Dat kan zijn 'Grondig boeren voor water', de bedrijfsplannen die worden opgesteld in kader van de Ontwikkelagenda Duurzame Melkveehouderij en voor de akkerbouw de activiteiten in het kader van Veldleeuwerik en de diverse studiegroepen.

'We mikken op 80 tot mogelijk zelfs 100 procent deelname'

Peloton

'Daarmee zijn er al heel wat voorlopers, maar het is nu zaak dat het peloton ook in beweging komt', benadrukt Elshof op de startbijeenkomst. 'We mikken in en om de vier grondwaterbeschermingsgebieden op 80 tot mogelijk zelfs 100 procent deelname.' Voor de stimuleringscampagne wordt meegelift op het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Deelname aan een van de activiteiten die worden aangeboden is vrijwillig. Tegelijk is het ook niet vrijblijvend, waarschuwt Elshof. 'Uitstellen kan niet meer. De normen uit de Europese nitraatrichtlijn moeten wel worden gehaald.' Je bedrijf laten doorlichten en de maatregelen die daar uit voortkomen toepassen, hebben volgens haar ook een strategisch doel: de agrarische sector behoeden voor nog meer regelgeving en mogelijk strengere normen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
Meer weer