POV niet akkoord met verscherpt toezicht I&R

Ook varkenshouders zullen worden geconfronteerd met een verscherpt toezicht op de identificatie en registratie (I&R) van dieren en een verzwaring van het boetestelsel. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gaat niet akkoord met het wijzigingsvoorstel.

POV+niet+akkoord+met+verscherpt+toezicht+I%26amp%3BR
© Max de Krijger

Minister Carola Schouten van LNV kwam onlangs met een wijzigingsvoorstel voor de Regeling identificatie en registratie van dieren en de Regeling bestuurlijke boetes Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Als aanleiding stelt de minister dat in de rundersector onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat in overleg met deze sector verbeteringen voor het I&R-systeem voor runderen zijn verkend.

POV-voorzitter Ingrid Jansen: 'Het is onduidelijk waarom de minister het verscherpte toezicht wil doortrekken naar de varkenssector. Bij de POV is niets bekend over geconstateerde onregelmatigheden en de minister heeft hierover ook niet met de POV gesproken. Bovendien is ons geen andere noodzaak bekend om verscherpt toezicht in te voeren.' De POV gaat dan ook niet akkoord met het wijzigingsvoorstel.

Boetes onredelijk

De minister heeft een lijst opgesteld van mogelijke overtredingen en een gewicht toegekend aan de ernst van de overtreding. Per overtreding gaat het om boetes tussen 500 en 1.500 euro. Jansen: 'Het boetebedrag staat geregeld niet in redelijke verhouding tot het te dienen doel. Een relatief kleine vergissing kan tot een boete van 1.500 euro leiden.'

Als voorbeeld noemt Jansen een varkenshouder die op de vierde in plaats van de derde werkdag de varkens aanmeldt. Die kan een boete tegemoetzien van 1.500 euro, ook als de vertraging (deels) te wijten is aan een storing van het I&R-programma. Jansen zou graag een motivering zien van de minister waarom zij hier op deze wijze mee wil omgaan. Die wordt nu niet gegeven.

'Waar geen belangen worden geschonden, is een boete van 1.500 euro niet te rechtvaardigen. En helemaal niet als de fout ook nog buiten de varkenshouder ligt', aldus Jansen.

Onzorgvuldige voorbereiding

De POV vindt dat de conceptregeling onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en onvoldoende gemotiveerd is. Te gemakkelijk worden zaken uit de rundveehouderij gekopieerd naar de varkenshouderij, terwijl zaken in deze sector soms echt anders geregeld zijn, volgens de organisatie.

'Wanneer de conceptregeling zonder wijzigingen wordt vastgesteld, dan sluit de POV niet uit dat delen van de regeling door de bestuursrechter onverbindend worden verklaard, omdat die in strijd zijn met algemene rechtsbeginselen. Uit de regeling blijkt immers niet of de belangen van varkenshouders zijn meegewogen, en zo ja, welk gewicht er aan hun belangen is toegekend', stelt Jansen.

• Download de conceptregelingen van het ministerie van LNV en zienswijze van de POV

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 17°
  80 %
Meer weer