Uitkomsten spoedoverleg Afrikaanse varkenspest

De kans op insleep van Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa is groter dan de insleep uit België. Dat is een van de conclusies uit het overleg over Afrikaanse varkenspest.

Uitkomsten+spoedoverleg+Afrikaanse+varkenspest
© Twan Wiermans

Vrijdagochtend vond dit overleg plaats naar aanleiding van de situatie in België (Wallonië), waar de ziekte gisteren is bevestigd bij vier wilde zwijnen. Ondanks deze 'meevaller' blijven de zorgen over een uitbraak in Nederland onverminderd groot.

Bij het overleg waren aanwezig: POV, COV, Vee en Logistiek Nederland, GD en KNMvD. De partijen delen de zorgen over een verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest in Europa. Volgens deskundigen wordt de kans dat het virus zich verspreidt vanuit het getroffen gebied in België als laag ingeschat. De kans dat het virus uit Oost-Europa Nederland binnenkomt, wordt als hoger ingeschat.

De meest aannemelijke bron van de besmetting in België betreft het menselijk handelen (besmette etenswaar). Tijdens het overleg werd ervoor gepleit op internationaal niveau meer aandacht te genereren voor de verspreiding van de ziekte via vleeswaren, afkomstig van besmette varkens.

De inzet
• Op dit moment geldt de maatregel dat vervoermiddelen voor evenhoevigen die terugkomen uit landen met uitbraken onder gehouden varkens, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) moeten ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. Deze maatregel blijft van kracht. In België is geen uitbraak vastgesteld bij gehouden varkens, dus voor transporten uit België geldt deze maatregel niet. Daarnaast kijkt het bedrijfsleven naar verdere aanscherping van de R&O.
• In Nederland vindt monitoring plaats van wilde zwijnen. Het bloed van geschoten wilde zwijnen wordt steekproefsgewijs onderzocht. Tot medio 2018 zijn ruim negenhonderd monsters onderzocht die alle negatief waren.
• Er vindt overleg plaats tussen het ministerie van LNV en provincies over het wildbeheer. De inzet is het benutten van de maximale ruimte binnen de wetgeving voor het realiseren van een nulstand voor wilde zwijnen. Gekeken wordt naar de mogelijkheid van regionalisering. Het gaat dan zowel om preventief beheer als de te volgen strategie ingeval er een uitbraak onder wilde zwijnen is.


Deskundigengroep geactiveerd
• De 'deskundigengroep dierziekten' is geactiveerd en uitgebreid met een ecoloog met specifieke kennis van de jacht. Deze groep heeft de vraag gekregen het risico op insleep van Afrikaanse varkenspest in te schatten en te beoordelen of de huidige maatregelen adequaat zijn. Ook wordt gekeken of varkens die buiten lopen, meer kans hebben om besmet te raken. Naar verwachting komt de deskundigengroep op korte termijn met bevindingen.
• Ten slotte is er een 'preventieteam' ingesteld op initiatief van het ministerie van LNV. Dit team zal per doelgroep in beeld brengen in hoeverre deze een risico vormt voor het verslepen van het virus. Voor doelgroepen die een risico vormen, wordt een bewustwordingstraject georganiseerd.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  20 %
 • Maandag
  20° / 11°
  45 %
 • Dinsdag
  23° / 11°
  20 %
Meer weer