WUR+opent+proeftuin+op+polderklei
Nieuws
© Wageningen UR

WUR opent proeftuin op polderklei

Wageningen University & Research (WUR) opent 26 september de Proeftuin Agro-ecologie en Technologie aan de Elandweg in Lelystad. Op zo’n 80 hectare vruchtbare polderklei is ruimte voor experimenten en kennisuitwisseling voor een ecologisch en economisch volhoudbaar landbouwsysteem.

In de proeftuin Agro-ecologie en Technologie wordt onderzoek gedaan naar weerbare, veerkrachtige systemen in de akkerbouw- en vollegrondsgroenteteelt. Die systemen moeten beter in staat zijn mee te bewegen met veranderingen op de lange termijn, zoals klimaatverandering of afname van biodiversiteit, en korte termijn, zoals hevige regen of droogteperioden.

Voorbeelden van deze onderzoeken kunnen zijn: minimale grondbewerking en organische-stofbeheer, groenbemesters, mengteelten, strokenteelten, agroforestry, slimme landbouwtechnologie, mechanisatie en robotica én systemen die zich richten op minimale afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen.

Biodiversiteit

Op het perceel werken de onderzoekers aan het stimuleren van biodiversiteit met als doel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken en de uitspoeling van nutriënten substantieel te verminderen. De continuïteit van de voedselproductie en de economie zijn hierbij leidend.

De proeftuin maakt gebruik van natuurinclusieve en ecologische principes, robotisering, sensortechnologie en autonome voertuigen. Deze systemen kunnen voordelen bieden voor onder meer de bodemweerbaarheid en klimaatmitigatie en –adaptatie.

Ontmoetingsplek

De proeftuin wordt zowel een fysieke als virtuele ontmoetingsplek, waar bijvoorbeeld in een discussieplatform agrariërs, bedrijfsleven, overheden, ngo’s, onderwijs en onderzoek bij elkaar kunnen worden gebracht. Zo kunnen de betrokkenen en belanghebbenden met elkaar werken aan plantaardige productiesystemen met een rijke biodiversiteit.

De grote uitdaging is volgens Wageningen UR het optimaal inpassen van ecologische principes in deze landbouwsystemen. Het management hiervan zal complexer worden voor de ondernemer, daarom ontwikkelen we ook managementtools en beslissingsondersteunende hulpmiddelen.

Weer

 • Donderdag
  22° / 7°
  20 %
 • Vrijdag
  23° / 9°
  20 %
 • Zaterdag
  18° / 9°
  20 %
Meer weer