Greenpeace vraagt Schouten om eerlijke prijs voor boer

Greenpeace, Natuur&Milieu en Natuurmonumenten vinden dat boeren een eerlijke prijs verdienen. Met die woorden reageren ze op de toekomstvisie van landbouwminister Carola Schouten. Ze vragen haar verder om meer concrete maatregelen en passende regelgeving.

Greenpeace+vraagt+Schouten+om+eerlijke+prijs+voor+boer
© Vidiphoto

De natuur- en milieuorganisaties melden dat in een reactie op de plannen van Schouten. Greenpeace is blij dat de minister in de visie erkent dat verduurzaming waardering verdiend. Boeren verdienen een eerlijke prijs en ondersteuning om de omslag te maken naar een drastisch andere manier van produceren; ecologisch en met minder dieren. Dat houdt ook in dat boeren niet worden opgezadeld met dure technologische schijnoplossingen die alleen op korte termijn soelaas bieden.

Natuur en Milieu noemt het goed nieuws dat minister Schouten een hogere prijs voor voedsel nastreeft. Natuurmonumenten wijst erop dat boeren onderdeel uitmaken van een complexe voedselketen. 'Als daarin niets verandert, is het voor veel boeren onmogelijk om natuurinclusiever te werken', zegt de organisatie. Natuurmonumenten is van mening dat boeren voor een goed product een goede prijs moeten ontvangen.

Doelen concreet maken

Greenpeace is blij dat minister Schouten de noodzaak voor een omslag in de voedselproductie erkent, maar pleit voor een sturende en kaderstellende rol van de overheid die de sector op het juiste spoor zet. Zo kunnen de grote uitdagingen op het gebied van klimaat én natuur het hoofd worden geboden. Alleen dan kunnen we de omslag maken naar een toekomstbestendige landbouw, zo stelt de milieuorganisatie.

Aan de nieuwe landbouwvisie is geen concreet actieplan verbonden en dat vindt Greenpeace een gemiste kans. 'Minister Schouten wil in overleg met de sector en de maatschappij de doelen verder concreet maken. Echter de gevolgen van de landbouw voor natuur en klimaat zijn al jaren bekend en elke vorm van zelfregulering heeft tot nu toe onvoldoende effect gehad.'

Greenpeace vindt dat de overheid met regelgeving moet komen en minder kan verwachten van zelfsturing in de sector. Grote spelers op de markt, zoals bestrijdingsmiddelenfabrikanten, banken en grote vlees- en zuivelproducenten denken in kortetermijnbelangen en niet in systeemverandering op de lange termijn.

Regie pakken

Natuur en Milieu vindt strakke overheidsregie nodig is om de doelen te bereiken. Helaas ontbreekt deze in de landbouwvisie, vindt Natuur en Milieu. 'Schouten drukt de urgentie uit maar pakt niet zelf de regie en laat nu de sector het probleem oplossen. Zij wil pas gaan ingrijpen als het misgaat. De sector weet nu nog niet wat er van hen wordt verwacht', stelt Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. 'De noodzakelijke verandering wordt niet ingezet'.

'Wij pleiten daarom voor een concrete landbouwagenda, met concrete doelen en een tijdspad. In zo'n agenda moeten ook concrete maatregelen komen te staan, zoals het opkopen van dierrechten uit de markt en de kringlooplandbouw verankeren in de wet, bijvoorbeeld door grondgebonden veehouderij in te stellen.'

Produceren voor de wereld

Natuurmonumenten is positief dat Schouten landbouw en natuur meer hand in hand wil laten gaan. 'Deze visie biedt aan alle betrokken partijen handvatten voor een nieuwe koers. Niet alleen boeren worden aangesproken, maar ook banken, supermarkten, tussenhandel en natuurorganisaties', zegt Van den Tweel.

Het is belangrijk dat regelgeving aansluit bij de doelen van de landbouwvisie, vindt Natuurmonumenten. Het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de uitwerking van het Klimaatakkoord en de herziening van het mestbeleid bieden mogelijkheden om die regelgeving te richten op duurzame landbouw.

Van den Tweel plaatst nog een kanttekening. 'In deze landbouwvisie blijft voor boeren alle ruimte om te produceren voor de wereldmarkt. Tegelijkertijd zien we dat ons leefomgeving kraakt en zucht onder het intensieve landgebruik. Moeten we dan willen produceren voor de rest van de wereld? De minister laat dat aspect in haar visie onbenoemd.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer