Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030

Minister Carola Schouten (LNV) wil een omslag in gang zetten naar kringlooplandbouw in 2030. Schouten licht dit toe in haar visie: Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, die zij zaterdag aan aan de Tweede Kamer stuurde.

Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. Het kabinet wil de omslag bewerkstelligen met behoud van de wereldwijde sterke positie van de Nederlandse land- en tuinbouw.

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken, hebben we te maken met verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord.

Goede boterham

'Ons huidige landbouwsysteem is erop gericht zoveel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijk kosten. Na de Tweede Wereldoorlog was dat ook de grote opdracht. Inmiddels staat onze landbouw daardoor wel steeds meer onder druk’, motiveert Schouten.

Deze visie slaat ook op banken, voedingsindustrie, supermarkten en consumenten

Minister Carola Schouten (LNV)

‘Het wordt nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel te produceren. Om alle producten die het bedrijf verlaten te gebruiken als eindproduct of als grondstof voor andere schakels in de kringloop. Kringlooplandbouw doet recht aan de natuur en levert ook een goede boterham op', vervolgt de minister.

• Lees ook: LTO: minister Schouten heeft goede koers te pakken

Voor de visie heeft het ministerie van LNV veel gesprekken gevoerd met boeren, tuinders en maatschappelijke organisaties. 'Op basis van deze gesprekken ben ik ervan overtuigd dat we de toekomst van onze voedselvoorziening veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw.'

Grondgebonden

De omslag naar kringlooplandbouw bouwt voort op een ontwikkeling die reeds is ingezet, stelt Schouten. Er wordt steeds vaker in kringlopen gewerkt, de melkveehouderij heeft zelf een voorkeur uitgesproken voor grondgebonden agrarische bedrijven en er wordt samengewerkt om de biodiversiteit te behouden.

• Lees ook: hoofdpunten landbouwvisie per sector

De kringloop in de veehouderij, akkerbouw en tuinbouw hoeft niet beperkt te blijven tot één bedrijf maar kan zich uitstrekken tot meerdere bedrijven in een grote of kleine(re) regio. De diversiteit in de kringlooplandbouw zal groot zijn. De ene ondernemer zet in op voedselproductie voor de lokale markt en zoekt daarvoor partners, een ander ziet kansen voor de export naar de wereldmarkt en benut daarvoor zijn internationale relaties. Vaak gaat het om de combinatie van beide, geeft Schouten in haar visie aan..

Supermarkten

De omslag naar kringlooplandbouw kan volgens de minister alleen slagen als de boer ook een eerlijke prijs voor zijn product krijgt. 'De boer wil - en terecht - beloond worden voor duurzame, veilige en hoogwaardige producten. Alleen dan krijgt hij de gelegenheid te investeren. Daarom slaat deze visie ook op de banken, op de voedingsindustrie, op de supermarkten en op de consument.'

Lees hier de landbouwvisie van landbouwminister Carola Schouten LNV.

Minister Schouten presenteert haar Landbouwvisie zaterdagmiddag 8 september tijdens een bijeenkomst in Delftgauw. NieuweOogst.nu doet hier later op de dag verslag van.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  2° / -3°
  60 %
 • Maandag
  3° / -1°
  40 %
 • Dinsdag
  1° / 0°
  85 %
Meer weer