LTO: minister Schouten heeft goede koers te pakken

Minister Carola Schouten (LNV) heeft met haar landbouwvisie een goede toon te pakken. De minister zet volgens LTO Nederland-voorzitter Marc Calon met haar keuze voor kringlooplandbouw een koers uit die past bij de ambities van veel boeren en tuinders.

Schouten spreekt haar waardering uit voor wat boeren en tuinders nu al doen en gedaan hebben en vindt dat zij beter beloond moeten worden, stelt LTO Nederland. De minister legt voor de toekomst de lat hoog, prikkelt en daagt boeren en tuinders uit, maar is tegelijkertijd ook realistisch in de tijd die nodig is om deze visie uit te voeren.

'Dit is een visie die ons aanspreekt en waar we met de minister graag over doorpraten', zegt LTO-voorzitter Marc Calon. 'Laten we dit verhaal nu ook omzetten in een breed landbouwakkoord en een concreet programma dat voortbouwt op lopende initiatieven en projecten, zoals bijvoorbeeld onze ambitie Gezonde Teelt, Gezonde Toekomst, Grondgebonden Melkveehouderij en Vruchtbare Kringloopprojecten.'

Bodem doorgeven

'We doen het voor de volgende generatie', is wat veel boeren en tuinders motiveert. Het is deze toon die in de visie van minister Schouten doorklinkt.

De overheid kan helpen hierin doorbraken te realiseren

LTO Nederland-voorzitter Marc Calon

De bodem beter doorgeven aan onze kinderen is waar de minister aan appelleert. Zuinig omgaan met hulp- en grondstoffen, gezonde bodem, energie en de voedselverspilling terugdringen. Maar ook veel minder kunstmest en chemische gewasbescherming en de focus op gezonde, weerbare planten die tegen een 'klimaatstootje' kunnen, is wat LTO Nederland aanspreekt.

• Lees ook: Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030

Dat de Nederlandse land- en tuinbouw decennia wereldwijd toonaangevend was in efficiënt voedsel produceren, schept volgens Calon ook verplichtingen. 'Het is een logische volgende fase als we nu wereldwijd het voorbeeld worden van kringlooplandbouw en daar een nieuw verdienmodel van kunnen maken.’

‘Die omschakeling vraagt veel van boeren en tuinders, maar is wel de weg naar een volhoudbare land- en tuinbouw. Boeren en tuinders kunnen dat niet alleen. Dat is wat de minister ook benadrukt in haar visie. Zij spreekt nadrukkelijk ook over de rol van de consument en eerlijk belonen. En dat is nieuw.'

Mestverwaarding

In de kringlooplandbouw die minister Schouten voor ogen heeft, vervangt bewerkte dierlijke mest steeds meer de kunstmest die nu wordt gebruikt. Mestverwaarding en het sluiten van mineralenkringlopen op bedrijfsniveau, lokaal, regionaal of zelfs over de grens, is een belangrijke schakel in de kringlooplandbouw.

'De overheid kan helpen hierin doorbraken te realiseren door kickstart- en pilotprojecten financieel te ondersteunen en het wegnemen van wettelijke belemmeringen voor het terugbrengen van deze 'circulaire' mineralen op het land’, reageert Calon.

LTO Nederland is het met de minister eens dat je de Nederlandse land- en tuinbouw niet alleen op nationale schaal mag bekijken. Dat geldt voor hulp- en grondstoffen, veevoer, mineralen. ‘De verwevenheid met landen om ons heen is groot.’

Concurrentiepositie

'De voedselproductie heeft altijd een internationale dimensie en dat erkent de minister. Maar daar zie ik in de visie een kleine omissie’, reageert Calon. ‘De minister gaat net wat te weinig in op de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische sector.'

Over natuurinclusieve landbouw en herstel van de biodiversiteit schetst de minister een eerlijk en realistisch beeld. De landbouw heeft volgens LTO een belangrijke sleutel in handen voor verdere verbetering van natuurwaarden in Nederland. Want herstel en verbetering van de biodiversiteit is in het belang van de boer en tuinder. LTO Nederland is onder meer partner in Deltaplan Herstel Biodiversiteit en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Concrete acties

Marc Calon: 'We kunnen als boeren en tuinders een serieuze bijdrage leveren om de ambities van de landbouwvisie van minister Schouten te realiseren. Dat willen we ook. De komende maanden zullen we het gesprek aangaan met de minister, ketenpartners en maatschappelijke organisatie om deze visie om te zetten in concrete acties. We doen graag mee.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  2° / -3°
  60 %
 • Maandag
  3° / -1°
  40 %
 • Dinsdag
  1° / 0°
  85 %
Meer weer