NFO%3A+fruitsector+lijdt+wel+degelijk+financi%C3%ABle+schade
Nieuws
© William Hoogteyling

NFO: fruitsector lijdt wel degelijk financiële schade

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) denkt dat de fruitteeltsector wel degelijk financiële schade oploopt als gevolg van de droogte en hitte. In een onderzoek concludeert Wageningen University en Research (WUR) dat de fruitteelt sector door de droogte een beter financieel resultaat zal halen dan gemiddeld vanwege schaarste aan product. De NFO bestrijdt dit.

De NFO vindt dat de WUR te veel naar de effecten van droogte in het verleden heeft gekeken en te weinig heeft ingezoomd op de huidige situatie. De prijsvorming van fruit is zeer afhankelijk van de productie in Europa. In Europa is sprake van een zeer grote appeloogst. Bij peren is sprake van een normale oogst. Van schaarste aan fruit is dus totaal geen sprake.

De oogst zal in Nederland naar verwachting in Nederland door de droogte 10 tot 15 procent lager uitvallen. Dit wordt met name veroorzaakt door een mindere uitgroei van het fruit. Zeeland en Limburg zijn de zwaarst getroffen regio’s omdat daar niet voldoende water aanwezig is om te kunnen beregenen.

Kwaliteit en prijsvorming

De prijsvorming bij fruit is niet alleen afhankelijk van het volume maar met name ook afhankelijk van de kwaliteit. Kleinere maten worden op de verschillende markten minder goed betaald en daar zal dit jaar meer sprake van zijn. Ook is het nog niet duidelijk wat de droogte voor een effect heeft op de bewaarbaarheid van het fruit in de koelcellen.

In de Quick Scan van de WUR worden ook de kosten van beregening veel te laag ingeschat. In het rapport wordt een bedrag van 300 euro per hectare opgenoemd, terwijl deze kunnen oplopen tot 1000 euro per hectare.

• Lees ook: Schouten staat langer mest uitrijden toe

Ook verwacht de NFO dat er nauwelijks substantiële schadevergoedingen zullen worden uitgekeerd uit de brede weersverzekering. Dit heeft te maken met de schade drempel van 30 procent, het feit dat kosten om de schade te beperken niet in de verzekering zijn opgenomen en de lage uitkeringen bij het droogterisico.

Gedegen onderzoek

De NFO pleit voor een gedegen onderzoek naar de droogteschade, net zoals LTO eerder heeft gedaan. Op basis daarvan moeten de juiste maatregelen worden getroffen, waarbij sprake moet zijn van vergelijkbare maatregelen als in andere lidstaten. Het is in ieder geval duidelijk dat er betere voorwaarden voor de brede weersverzekering moeten komen, te beginnen met het afschaffen van de assurantiebelasting. In andere EU-landen is hier ook geen sprake van.

De NFO roept daarnaast het rijk, provincies en waterschappen op om samen met de sector te werken aan een betere beschikbaarheid van zoet water in de toekomst.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer