Droogte+kost+melkveehouder+16%2E000+euro
Nieuws
© VidiPhoto

Droogte kost melkveehouder 16.000 euro

De droogte leidt in de melkveehouderij tot een inkomensverlies van gemiddeld 16.000 euro per ondernemer. Op akkerbouwbedrijven met zetmeelaardappelen is het verlies gemiddeld 31.000 euro, zelfs als de huidige droogte en hitte nu voorbij zouden zijn.

Dat meldt Wageningen University & Research in een onderzoek naar de effecten van de droogte. Het kortlopende onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van LNV en de resultaten zijn gebruikt bij het vaststellen van de noodmaatregelen die minister Schouten donderdag bekend heeft gemaakt.

In de melkveehouderij wordt naar verwachting gemiddeld 20 procent minder gras en 35 procent minder snijmais geoogst, die bovendien deels van mindere kwaliteit zijn. De regionale verschillen zijn echter groot, waarbij de zandgebieden in het midden, zuiden en oosten van Nederland het meest lijken getroffen door de droogte. Daar wordt bij het beregenen voorrang gegeven aan de snijmais boven het gras.

Inkomensdaling

De opbrengstdervingen van gras en snijmais vormen ook de belangrijkste effecten van de droogte in de melkgeitenhouderij. Deze sector kan rekenen op een gemiddelde inkomensdaling van 22.000 euro per ondernemer. Enerzijds wordt er minder ruwvoer geproduceerd, waardoor er extra voer moet worden aangekocht, anderzijds wordt voor aangekocht ruwvoer een hogere marktprijs voorzien.

In de schapenhouderij wordt een opbrengstderving van gras van 20 procent voorzien. De prijzen van de ruwvoeders zullen fors hoger uit gaan vallen. Dit zorgt voor een negatief effect op het saldo ter waarde van 35 euro per ooi.

Inkomensstijging

In de akkerbouw worden bij de meeste gewassen lagere kg-opbrengsten per hectare verwacht. De opbrengstdalingen variëren naar verwachting tussen 5 procent voor pootaardappelen en 50 procent voor uien. Omdat er ook in de ons
omringende landen droogte is, wordt een schaarste aan deze producten op de markt verwacht. Dit komt al tot uiting in de huidige stijging van de marktprijzen en op de termijnmarkten.

Voor de akkerbouwbouwbedrijven wordt gemiddeld een inkomensstijging van 12.000 euro verwacht, met uitzondering van bedrijven met zetmeelaardappelen. Dit komt doordat de lagere kilogram-opbrengsten naar verwachting ruimschoots worden gecompenseerd door de fors hogere prijzen op de vrije markt als gevolg van schaarste.

In de fruitteelt is gemiddeld een inkomensstijging van respectievelijk 21.000 euro voorzien. In de vollegrondsgroenteteelt lijken de inkomenseffecten gemiddeld verwaarloosbaar te zijn.

Grotere inkomensspreiding

Afhankelijk van de regio en grondsoort, mogelijkheden tot beregening en aard van de afzetcontracten zullen de verschillen tussen individuele ondernemers nog groter zijn dan gebruikelijk. Ook in het verleden was de van nature al grote inkomensspreiding in de land- en tuinbouw in jaren met extreme droogte en hitte groter dan in een gemiddeld jaar. De onderzoekers benadrukken dat de daadwerkelijke effecten pas dit najaar duidelijk worden.

De analyse beperkte zich tot de dierlijke sectoren melkveehouderij, melkgeitenhouderij en schapenhouderij, en de plantaardige sectoren akkerbouw, vollegrondsgroente en fruit. Er is gebruikgemaakt van al bestaande statistieken, aangevuld met interviews met vertegenwoordigers uit onderzoek, voorlichting, handel, verwerkende industrie en de belangenbehartiging.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  24° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  24° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  24° / 16°
  60 %
Meer weer