LTO+mist+nog+steeds+concrete+droogtemaatregelen
Nieuws
© Twan Wiermans

LTO mist nog steeds concrete droogtemaatregelen

Het ministerie van LNV toont bereidheid om agrariërs die schade lijden door de droogte tegemoet te komen. Maar er moet de komende tijd nog wel heel wat gebeuren. 'Boeren en tuinders zijn er nog lang niet', reageert LTO Nederland op de brief die minister Carola Schouten dinsdag aan de Kamer stuurde.

De bewindsvrouw heeft laten weten dat ze het gros van de crisismaatregelen die LTO Nederland heeft voorgesteld, overneemt. LTO Nederland is hier tevreden mee, maar benadrukt dat het nodig is om dan ook snel met meer concrete maatregelen te komen.

LTO is kritisch over de de gang van zaken rond het mest uitrijden. Boeren mogen twee weken langer mest uitrijden op bouwland. Of dat ook mag op grasland, hangt nog af van het advies van het Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Hierover komt meer duidelijkheid in de tweede helft van augustus. LTO vindt dit veel te laat.

• Lees ook: Ministerie kondigt steunmaatregelen af wegens droogte

Wachten met vanggewas

Tevredenheid is er over het besluit van Schouten om boeren vrij te stellen van de plicht om binnen drie dagen na de maisoogst een vanggewas in te zaaien. Gewacht mag worden tot zich groeizamer weer aandient. Bij controle op agrarisch natuur- en landschapsbeheer zal de NVWA er rekening mee houden dat door droogte sommige planten niet aanwezig zijn.

Positief is ook dat LNV het scheurverbod voor grasland dit najaar vereenvoudigt, zodat gewerkt kan worden aan het herstel van vaak zwaar beschadigd grasland. Daarnaast mogen vanggewassen worden geoogst en ingezet als veevoer. Deze beide maatregelen zijn nog niet van kracht, ze wachten op formele goedkeuring door de Europese Commissie.

Overleg over beregening

Over de beregening zijn de regionale LTO-bestuurders nog volop in gesprek met de waterschappen om te voorkomen dat onnodig extra beperkingen worden opgelegd. Ook is er overleg met ketenpartijen over de afwikkeling van contracten met leveringsverplichtingen waar als gevolg van de droogte niet aan voldaan kan worden.

Binnenkort vinden gesprekken plaats over mogelijke verbeteringen in de Brede Weersverzekering. LTO wil dat de assurantiebelasting op deze verzekering tijdelijk wordt afgeschaft en spreekt daarover met het ministerie van Financiën.

Onderstaande kaart toont de (gedeeltelijke) onttrekkingsverboden voor oppervlakte- en grondwater en de beweidingsverboden voor dijken (voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus).

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  24° / 12°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 12°
  10 %
 • Zondag
  27° / 18°
  10 %
Meer weer