Oplossing+voederwinning+in+de+maak
Nieuws
© Agrifoto Niels van der Boom

Oplossing voederwinning in de maak

Minister Carola Schouten (LNV) werkt aan een aantal oplossingen die het dreigende tekort aan veevoeder moeten voorkomen. Half augustus verwacht de bewindsvrouw hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Met de Europese Commissie is er overleg geweest over het tekort aan veevoeder in relatie tot het inzaaien van vanggewassen. Nederland wil graag een vrijstelling voor boeren die in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB) een vergroeningsverplichting hebben. In ecologische aandachtsgebieden waar boeren nog voldoende kunnen beregenen, kunnen percelen dan ingezaaid worden met grasmengsels ten behoeve van veevoeder.

De EC heeft aangegeven de vrijstellingen voor vanggewassen in overweging te willen nemen om het veevoederprobleem op te lossen en het voor boeren mogelijk te maken tijdig hun wintergewassen te kunnen inzaaien.

Condities

Nederland dringt bij de Europese Commissie aan op het snel geven van duidelijkheid onder welke condities de vrijstelling gegeven kan worden, zodat boeren nog tijdig van zo’n vrijstelling gebruik kunnen maken.

Schouten wil ook gehoor geven aan het verzoek van onder meer LTO Nederland om de uitrijdperiodes voor mest op bouwland en grasland te verlengen.

De bewindsvrouw heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd advies uit te brengen over de gevolgen van deze verlenging en welke voorwaarden daarbij eventueel noodzakelijk zijn.

Half augustus

‘Voorts ben ik voornemens om voorlopig, tot de weersomstandigheden het inzaaien van een vanggewas mogelijk maken, een uitzondering te hanteren voor de verplichting om direct aansluitend op de maïsoogst een vanggewas in te zaaien’, aldus Schouten die verwacht in de tweede helft van augustus meer duidelijkheid te kunnen geven over vrijstellingen en de verruiming van de bemestingsperiode.

In antwoord op Kamervagen van VVD-Kamerlid Helma Lodders legt Schouten uit dat Nederlandse boeren niet zoveel hebben aan een eerder door de Europese Commissie afgegeven versoepeling.

'Het gaat om het mogen laten begrazen van braakliggend land om zo een tekort aan veevoeder tegen te gaan. Deze derogatie is aangevraagd door Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Zweden en Finland. Nederland heeft hiervan geen gebruik gemaakt, omdat in ons land nagenoeg geen sprake is van braakliggend land. Deze versoepeling van de vergroeningsregels van het GLB biedt dan ook voor Nederland geen soelaas', aldus Schouten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  25° / 11°
  60 %
 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  60 %
Meer weer