POV vindt verlagen emissiefactoren luchtwassers te voorbarig

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorbarig en onzorgvuldig te werk gaat, door de emissiefactoren van geur van gecombineerde en biologische luchtwassers gelijk te stellen aan die van ‘enkelvoudige wassers’.

POV+vindt+verlagen+emissiefactoren+luchtwassers+te+voorbarig
© Nieuwe Oogst

Voor verschillende typen chemische luchtwassers wordt het reductiepercentage teruggebracht van 70 of 80, naar 30. Voor biologische luchtwassers en combiwassers gaat het reductiepercentage van 75 of 85 naar 45. De aanscherping moet ervoor zorgen dat de normen voor geuroverlast niet worden overschreden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarmee de emissiefactoren voor geur van gecombineerde en biologische luchtwassers fors teruggeschroefd. Dat is vandaag bekend gemaakt. Deze wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) treedt 20 juli in werking.

Beoogd rendement haalbaar

Deze aanscherping heeft grote gevolgen voor de verdere verduurzaming van bedrijven, nu en in de toekomst. De POV is van oordeel dat combi-luchtwassers, mits goed uitgevoerd en onderhouden, het rendement kunnen behalen wat ze moeten halen. De oplossing is te zorgen dat de rendementen worden gehaald in plaats van de emissiefactoren aan te passen.

De POV, LTO Nederland, een afvaardiging van agrarische adviesbureaus en de klankbordgroep fabrikanten van luchtwassers hebben er bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, op aangedrongen om te wachten met aanpassingen in de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij.

In de ogen van deze partijen kunnen die pas worden doorgevoerd als de uitkomsten van het onderzoek naar de aanpassingen van luchtwassers voor verhoging van het rendement, bekend zijn.

Plan van aanpak

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft aangeven dat de sector de ruimte krijgt om met een plan van aanpak te komen waarin overtuigend wordt gewaarborgd dat de betreffende luchtwassystemen beter kunnen presteren, dan de rendementen zoals nu vastgesteld. Als dit plan voldoende vertrouwen geeft, kunnen de reductiepercentages in de Rgv worden bijgesteld. De POV zet zich hiervoor in.

Voor bestaande situaties zullen de aanpassingen geen gevolgen hebben, de bestaande vergunning blijft van toepassing. Voor de aanvraag van nieuwe vergunningen heeft dit wel consequenties, hiervoor zullen de nieuwe normen gelden.

Voor veehouderijen die vallen onder het Activiteitenbesluit en daarom geen omgevingsvergunning milieu (maar mogelijk wel een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig hebben, is overgangsrecht opgenomen.

Geen overgangsrecht

Voor vergunningplichtige bedrijven is geen overgangsrecht opgenomen. De POV vindt dit niet terecht. De overheid is immers verantwoordelijk voor de normstelling en heeft varkenshouders gestimuleerd te investeren in gecombineerde luchtwassers en schuift nu de gevolgen van deze wetswijziging volledig af op de varkenshouders. De POV beraadt zich op nadere stappen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  15 %
Meer weer