Noordelijke+provincies+zetten+in+op+natuurinclusieve+landbouw
Nieuws
© provincie Fryslân

Noordelijke provincies zetten in op natuurinclusieve landbouw

De Noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen zetten in op natuurinclusieve landbouw. Dat meldden zij maandag 16 juli in Rottevalle, waar het voorstel Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw werd gepresenteerd.

'Het is bedoeld voor een landbouwbrede toepassing', verzekerde Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur. Het plan Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw wordt na het zomerreces aangeboden aan landbouwminister Carola Schouten. Ook wordt geld gevraagd om dit te begeleiden en realiseren. Naar schatting vergt dit 10 miljoen tot 15 miljoen euro per jaar. Trienke Elshof, regiovoorzitter van LTO Noord, is blij met het initiatief.

'We zijn als landbouworganisatie nauw betrokken bij de regiodeal en hebben inbreng gehad in de opzet. In de eerste opzet was er veel aandacht besteed aan pilots, innovatie en onderzoek, maar daarin kun je snel verzanden. Het wordt tijd voor de praktische invulling. In Drenthe is er al een Duurzaam Landbouwprogramma, in Groningen en Friesland zijn er ook al voorbeelden van natuurinclusief. Neem bijvoorbeeld het Veenweidegebied. Daar kun je bij aansluiten.'

Resultaten boeken

Ze wijst erop dat je heel gericht te werk kunt gaan om resultaten te boeken. 'Het regiodealplan kan de huidige initiatieven naar een hoger niveau tillen.' In het verlengde hiervan merkt Elshof en passant op dat de regiodeal aanvankelijk woensdag zou worden aangeboden, naast een rapport over het Kwaliteitsbeeld Landbouw van Noord-Nederland. De agenda van de minister stond dat niet toe, ze was in Brus

Dit kwaliteitsbeeld is veel omvattender dan de regiodeal. 'De regiodeal is een onderdeel en moet leiden tot meer handvatten voor de boeren om de natuurinclusieve landbouw te realiseren. Er wordt gehoopt op geld voor meer mogelijkheden om te experimenteren. Dan pas kom je verder.'

De partijen die betrokken zijn bij de regiodeal, wijzen op het belang van een daarop afgestemd Nederlands en Europees beleid. Volgens Datema hebben de plannen dan kans van slagen. 'Zeker als er op de diversiteit van de gebieden afgestemde plannen komen', zegt hij.

Verhogen van maatschappelijk draagvlak

'Neem alleen al de verschillen tussen de pootaardappelgebieden, Veenkoloniën en melkveehouderijgebieden. In natuurinclusieve plannen dient de boer centraal te worden gesteld. In mijn ogen verandert er bij het doorvoeren van die plannen voor hem het meest. Als we nu over de hele linie van landbouw- en natuurorganisaties kleine stappen maken, dan moet je de resultaten zien. Dat kan al door meer akkerranden met bloemen in te zaaien. De landbouwbrede aanpak van natuurinclusief verhoogt ook het maatschappelijke draagvlak.'

Gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Friesland ziet reële kansen voor de aanpak. 'We kunnen op landelijke steun rekenen, mits we laten zien hoe we de duurzame landbouw structureel een boost geven. In Friesland gaan we uit van het dubbeldoelprincipe. De provincie stimuleert in het plan grond te verwerven, waarbij boeren ook natuurinclusief werken.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer