Jongveebezetting+10+procent+gedaald+in+2017
Nieuws
© Twan Wiermans

Jongveebezetting 10 procent gedaald in 2017

De jongveebezetting daalde in 2017 ruim 10 procent. Samen met de gestegen melkproductie per koe en iets minder melkkoeien per bedrijf leidde dat tot extra mineralenefficiëntie. Dat blijkt uit cijfers van Vereniging van Accountants-en Belastingadviseurs (VLB).

Per tien melkkoeien telde het gemiddelde, bij het VLB aangesloten, melkveebedrijf 5,84 niet melkgevende jonge runderen. In 2016 bedroeg dit aantal nog 6,50. De melkproductie per koe steeg van 8,794 naar 9,170 liter met gemiddeld 4,38 procent vet en 3,56 procent eiwit. Het gemiddelde eiwitgehalte steeg met 0,02 procent. Deze factoren bij elkaar opgeteld zorgden voor een daling van het stikstofoverschot van 140,6 naar 124,6 kilo per hectare.

De VLB berekent ook de ammoniakemissie en de CO2 uitstoot per liter melkproductie. Per liter melk daalde de ammoniakemissie van 3,82 naar 3,65 kilo. Maar het CO2 equivalenten totaal (CO2, methaan en lachgas bij elkaar opgeteld) steeg van 1348 naar 1392. Dit heeft waarschijnlijk te maken met extra stroomgebruik ten opzichte van 2016. Per 100 kilo melk steeg dit kengetal van 6,68 naar 7,15 kWh.

Mengvoergebruik

De VLB berekende het percentage eiwit van eigen land voor het eerst. In 2017 kwam dit percentage uit op 61 procent. De Commissie Grondgebondenheid van LTO streeft naar minimaal 65 procent. Het mengvoerverbruik steeg van 273,6 naar 287,6 kilo per 100 kilo melk. De berekende voeropbrengst per hectare grasland daalde van 11,420 kilo drogestof per hectare naar 10,896 kilo en per hectare mais steeg de berekende opbrengst van 17,439 naar 18,271 kilo.

De duurzaamheidskengetallen van het VLB worden gestempeld door de uitvoering van het fosfaatreductieplan in 2017. Dit plan was een belangrijke maatregel om de fosfaatproductie terug te brengen die is toegestaan, zonder de derogatie te verliezen. Derogatie levert extra bemestingsruimte op.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zondag
  26° / 12°
  20 %
Meer weer