Extreme+droogte+bewijst+noodzaak+wateraanvoer
Nieuws
© Koen van Wijk

Extreme droogte bewijst noodzaak wateraanvoer

2018 hoort bij de droogste jaren ooit. Toch heeft de land- en tuinbouw in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland nog weinig schade geleden door de goede zoetwatervoorziening.

Dankzij investeringen in de zoetwateraanvoer valt de schade op de meest kwetsbare gewassen nog mee, omdat er nog steeds beregend kan worden. Dat meldt LTO Noord regio West vandaag. Al jarenlang zet LTO Noord regio West zich samen met Waterschappen, Provincies en Rijkswaterstaat in om het zoetwatersysteem te optimaliseren en de aanvoer van zoet water te garanderen.

• Lees ook: KNMI verwacht in toekomst meer kans op droge zomers

LTO-portefeuillehouder Water Arie Verhorst: 'De zoetwateraanvoerroutes zijn bijvoorbeeld verbeterd, zoals de aanvoerroute via Utrecht richting Boskoop en de Bollenstreek, welke de Klimaatbestendige Water Aanvoer genoemd wordt.'

Het zoethouden van grote zoetwaterbuffers is essentieel voor de land- en tuinbouw

Doorstroming

Ook op Goeree Overflakkee is de doorstroming van zoetwater sterk verbeterd door andere inrichting van sloten en kanalen. Daarnaast worden grote zoetwaterbuffers ingezet om zoetwater in droge tijden goed te kunnen gebruiken. Verder gaan agrariërs steeds zuiniger en efficiënter met zoetwater om.'

Door klimaatverandering zullen extreme situaties zoals deze in de toekomst steeds vaker voorkomen, stelt LTO regio West. Grote ingrepen in het watersysteem zoals het extra opslaan van zoetwater in het IJsselmeer of het sluiten van de open riviermondingen met sluizen zijn dan naar verwachting hard nodig. Verhorst: 'Ook is het zoet houden van de grote zoetwaterbuffers als het Haringvliet essentieel voor de landbouw om ook in de toekomst over voldoende zoetwatervoorraad te beschikken.'

Spaarwater

Naast intensief contact met de waterbeheerders zet LTO Noord in op projecten om zuiniger met zoet water om te gaan. 'Bijvoorbeeld in het project Spaarwater, waarbij zoetwater onder en in percelen wordt opgeslagen', benoemt Verhorst.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 16°
  60 %
 • Zondag
  23° / 16°
  20 %
 • Maandag
  27° / 14°
  10 %
Meer weer