Veehouder+blij+met+vooruitzicht+financi%C3%ABle+steun+zeldzame+runderen
Nieuws
© Stichting Blaarkop

Veehouder blij met vooruitzicht financiële steun zeldzame runderen

Een erkenning voor de inspanningen die worden verricht om zeldzame rassen in stand te houden. Stichting Zeldzame Huisdierrassen en melkveehouders zijn blij met het vooruitzicht van financiële ondersteuning.

Deze erkenning werd donderdag onderstreept doordat een motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) werd gesteund door D66, CDA, Groen Links, SP, VVD en PvdA.

• Lees ook: Stichting luidt alarmbel over dubbeldoelkoeien

'Dit onderstreept het belang wat al deze partijen hechten aan het behoud van ons genetisch erfgoed. Zeker met het oog op de toekomstig zo gewenste kringlooplandbouw landbouw, waar deze van oorsprong dubbeldoel rassen helemaal in passen', stelt Geert Boink, voorzitter van de SZH.

Dierpremies

De motie houdt in dat minister Schouten samen met de provincies moet onderzoeken of er Pop-geld beschikbaar kan komen als dierpremies voor de houders van zeldzame runderen die worden gemolken.

Daarnaast wordt gevraagd de houders van deze zeldzame melkkoeien te ondersteunen vanuit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Het betreft de Brandrode runderen, het Fries Hollandse en Roodbont Friese vee, de Groninger Blaarkoppen, Lakenvelders en Witrikken die gemolken worden.

Fraaie stip

De houders van deze zeldzame runderen beseffen terdege dat het dit jaar nog niet geregeld zal zijn. 'Het vooruitzicht dat er ook in het toekomstige GLB rekening gehouden gaat worden met de uitzonderlijke positie en waarden van deze rassen in de veehouderij is een fraaie stip op de horizon', vervolgt Boink.

'Dan krijgen ze wat de andere collega's in vrijwel alle andere EU lidstaten ook al decennia ontvangen: individuele diersubsidie voor het behoud van genetische voedselbronnen, bronnen van ons bestaan', aldus de voorzitter.

Herkennen

Met een goed functionerende werkwijze van het plaatsen van vlaggen bij de individuele diernummers in het I&R-systeem door de SZH (in opdracht van het ministerie van LNV) kan RVO op betrekkelijk eenvoudige wijze de betreffende dieren herkennen als werkelijk behorend tot een zeldzaam Nederlands ras en de subsidieregeling uitvoeren en controleren.

Weer

 • Woensdag
  14° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  30 %
 • Vrijdag
  7° / -3°
  10 %
Meer weer