Kamer+wil+scheurverbod+versoepelen
Nieuws
© Koos van der Spek

Kamer wil scheurverbod versoepelen

De Tweede Kamer wil dat er meer ruimte komt voor het scheuren van grasland in gebieden die vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dinsdag is een motie van het CDA aangenomen die daar om vraagt.

Kamerlid Jaco Geurts had er op gewezen dat in Nederland gebieden zijn aangewezen als ecologisch kwetsbaar, terwijl de Europese verordening dit niet vereist. De aanwijzing leidt onder meer tot een scheurverbod voor al het blijvend grasland.

Gedifferentieerde aanpak

Dat belemmert niet alleen de bedrijfsvoering van boeren, maar het kan ook projecten voor de inrichting van natuur dwars zitten. Daarom moet volgens het CDA een 'gedifferentieerde aanpak' van blijvend grasland in Vogelrichtlijngebieden mogelijk zijn.

In de motie wordt het kabinet gevraagd om voor gebieden waar het scheurverbod op blijvend grasland een belemmering is, zoals de Wieden, een uitzondering te maken. Op die manier kan de gebiedsontwikkeling doorgaan.

Onderscheid in kwetsbaarheid

De Kamer wil bovendien dat onderzocht wordt of er onderscheid gemaakt zou kunnen worden in de mate van ecologische kwetsbaarheid en in de noodzakelijkheid van het omzetverbod in Vogelrichtlijngebieden.

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 2°
  60 %
Meer weer