Waterschappen+beraden+zich+op+gezamenlijke+aanpak+droogte
Nieuws
© Twan Wiermans

Waterschappen beraden zich op gezamenlijke aanpak droogte

De langdurige droogte leidt in Nederland nog niet tot ernstige problemen. Wel overlegt woensdag een crisisteam van de waterschappen over een gecoördineerde aanpak in de komende weken.

In het overleg komen zaken aan de orde aanpassing van het peil in het IJsselmeer en regionale limieten voor gebruik van oppervlaktewater. Per gebied kan bijvoorbeeld worden afgesproken op welke dagen het oppervlaktewater wel en niet gebruikt mag worden.

Verschillende waterschappen nemen inmiddels al maatregelen om de watervoorziening op peil te houden. Zo laat het waterschap Vechtstromen water uit het Twentekanaal in beken stromen. Vooral in het zuidelijk deel van dit waterschap is het extreem droog.

Onttrekkingsverbod uitgebreid

Waterschap Limburg heeft dinsdag het onttrekkingsverbod voor boeren in Midden- en Noord-Limburg uitgebreid. Ook in het gebied van de Zuid-Limburgse Vlootbeek mag niet meer beregend worden. Daarnaast wordt water vanuit de Maas in de Noordervaart gepompt en stuwen in de beken omhoog gezet.

Het IJsselmeer en Markermeer staan op het normale zomerpeil, maar waterschap Zuiderzeeland meldt dat het Veluwemeer relatief weinig water bevat. Daarom wordt nu water vanuit het IJsselmeer via de Hoge Vaart door Flevoland naar Biddinghuizen ingelaten, waar het vervolgens in het Veluwemeer komt. Zuiderzeeland houdt de waterpeilen in alle vaarten hoog, zodat er voldoende water aanwezig is voor beregening.

Noodpomp in Piershil

Waterschap Hollandse Delta kan nog overal voldoen aan de extra watervraag. Wel is in Piershil (Hoeksche Waard) een noodpomp in werking gesteld om het water de polder in te pompen. Zo blijven de sloten en singels in het achterliggende gebied op het juiste peil. De losse pomp blijft staan zolang dat nodig is.

In het noorden van het land is de droogte minder extreem, maar ook daar worden maatregelen getroffen. Zo verhoogt waterschap Noorderzijlvest het waterniveau in beken, sloten en kanalen om de grondwaterstand op peil te houden. Vooralsnog is er in dit waterschap geen beregeningsverbod van kracht.

Verschillende waterschappen laten weten dat waar wel mag worden beregend, streng de hand wordt gehouden aan de daarvoor geldende voorwaarden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat pas na een melding aan het waterschap beregend worden uit oppervlaktewater met als extra voorwaarde dat de eerste benedenstroomse stuw nog water afvoert.

Rivierpeil zakt

De aanvoer van water door de rivieren is nog steeds voldoende. Wel zakte het peil van de Rijn zakte afgelopen week een halve meter. Bij Lobith kwam het voor het eerst dit jaar onder de 8 meter boven NAP. Toch is er wat dat betreft geen sprake van een zorgelijke situatie, vindt minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W).

'Bijvoorbeeld bij de Rijn gaat het pas bij een instroom van 1.000 kuub per seconde problematisch worden. We zitten nu op 1.200 en omdat het elders in Europa onweert, onder meer in Zwitserland, komt er weer wat naar ons toe. Dat lijkt goed te gaan', zei de minister dinsdag in de Kamer. 'Maar we zitten er bovenop en worden iedere dag geïnformeerd.'

Ze benadrukte ook dat de Unie van Waterschappen er bovenop zit om te zorgen dat zoveel mogelijk oppervlaktewater beschikbaar blijft voor de agrarische sector. 'En er is altijd nog het alternatief van grondwater dat gebruikt kan worden.'

IJsselmeer belangrijke buffer

Van Nieuwenhuizen wees nog eens op het recente besluit om het peil van het IJsselmeer flexibeler te maken. 'Er waren toen, vóór die droogte, misschien wat sceptici die dachten: is dat wel nodig? Ik denk dat we nu meteen zien waarom dat keihard nodig is. Het IJsselmeer is een derde van onze zoetwatervoorraad. Dat kan dus nog een belangrijke buffer zijn', aldus de minister van I&W.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
Meer weer