Boer+moet+zelf+ganzenschade+taxeren
Nieuws
© VidiPhoto

Boer moet zelf ganzenschade taxeren

Nu de provincie dat niet doet, adviseert LTO Noord boeren om natuurlijk grasland in Gelderse ganzenrustgebieden zelf te laten taxeren. Mocht de politiek beslissen om de schade in deze gebieden alsnog na het maaien uit te keren, is het namelijk te laat voor betrouwbare taxaties.

In de afgelopen weken werd duidelijk dat dit jaar op veel natuurlijk grasland in ganzenrustgebieden, de automatische taxaties niet zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie. Dit tot ontsteltenis van LTO Noord. Anders dan in de twee voorgaande jaren heeft de provincie, zonder afkondiging vooraf, een onderscheid gemaakt in productiegrasland en natuurlijk grasland. Volgens LTO Noord is dat tegen de afspraken in. 'Het gaat om aantoonbare schade voor boeren, die nu niet wordt vergoed.'

De rustgebieden werden enkele jaren geleden ingesteld door provincie Gelderland. In deze gebieden mogen ganzen niet be- of verjaagd worden. Het gevolg is dat er veel schade is door de ganzen in deze gebieden. De percelen worden, volgens afspraak, automatisch getaxeerd. Normaal moet iedere schade door boeren zelf worden gemeld en daarvoor taxatie worden aangevraagd.

De SGP in Gelderland heeft al mondelinge vragen gesteld over het onderwerp en de verwachting is dat het onderwerp nog terugkomt op de Gelderse politieke agenda. Het zal echter minstens nog een aantal weken duren voordat er meer duidelijk wordt. In de tussentijd zullen veel percelen al gemaaid zijn.

Faunafonds

In een brief naar leden van LTO Noord adviseert bestuurslid Dirk Dekker van regio Oost om vast te stellen welke percelen in graslandgebieden nog niet getaxeerd zijn. 'Bepaal zelf in welke orde van grootte de schade ligt. Bepaal vervolgens of u de schade wilt laten taxeren.' Door zelf een opdracht te geven aan het faunafonds geldt echter wel het behandelbedrag van 300 euro. 'Als uw schadeclaim wordt gehonoreerd, dan krijgt u het bedrag terug. Wordt uw schadeclaim afgewezen, dan bent u de 300 euro kwijt.'

Dekker verwacht gehoor te zullen vinden bij de Provinciale Staten van Gelderland. 'Er zijn bij boeren verwachtingen gewekt en het is niet meer dan redelijk dat die verwachtingen worden nagekomen. Ik vind het uitermate onverstandig dat de provincie de spelregels nu eenzijdig verandert.'

Percentage

Om hoeveel percelen het daadwerkelijk gaat is nog onduidelijk. Er worden door betrokken diverse percentages genoemd. LTO Noord gaat op dit moment uit van twintig procent van het totaal aantal percelen.

Weer

 • Maandag
  8° / 6°
  70 %
 • Dinsdag
  5° / 2°
  50 %
 • Woensdag
  7° / 6°
  90 %
Meer weer