Areaal+geliberaliseerde+pacht+neemt+toe
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Areaal geliberaliseerde pacht neemt toe

Het areaal landbouwgrond in geliberaliseerde pacht is gegroeid naar 6 procent van de landbouwgrond. Sinds de invoering van deze pachtvorm in 2007 zakte het areaal in reguliere pacht van 20 naar 14 procent.

Dat blijkt uit cijfers van Agrimatie van Wageningen Economic Research. Het areaal regulier gepachte landbouwgrond is in 2017 met bijna 16.000 hectare gedaald tot 251.000 hectare. Al jarenlang neemt het reguliere pachtareaal af; vanaf 2007 met in totaal meer dan 120.000 hectare.

In 2007 is de geliberaliseerde pacht ingevoerd. De kortlopende vorm daarvan met een contractduur van zes jaar of minder heeft zich sterk ontwikkeld: in 10 jaar tijd is het areaal in 2017 uitgekomen op ruim 100.000 hectare.

Per saldo is de verhouding tussen eigendom en pacht in de afgelopen 10 jaar weinig veranderd. In 2017 was 58 procent van de landbouwgrond in eigendom van de agrariërs en was 26 procent in gebruik op basis van pacht.

De teruggang vloeit voort uit het feit dat er contracten aflopen.

Bedrijfsbeëindiging

De teruggang van de reguliere pacht vloeit voort uit het feit dat er contracten aflopen, bij voorbeeld bij bedrijfsbeëindiging, meldt Agrimatie. Tegelijkertijd worden er vrijwel geen nieuwe reguliere contracten afgesloten.

Dit heeft te maken met de sterke bescherming van de pachter, met name de automatische verlenging van de pachtovereenkomst, en de regulering van de pachtprijzen. De kortlopende liberale pacht heeft deze kenmerken niet.

Een nadeel van de kortlopende pachtvorm is dat het bodembeheer in de knel kan komen. Kortlopende pacht biedt echter ook kansen voor gedifferentieerd grondgebruik en afstemming van de bodemkwaliteit op de eisen van het gewas, aldus Agrimatie.

Pachtnormen

De berekende pachtnormen 2017 voor los bouw- en grasland zijn in alle pachtprijsgebieden lager dan de pachtnormen 2016. Dit komt omdat de gemiddelde grondbeloning in de periode 2011-2015 lager is uitgevallen dan in de periode 2010-2014. De resultaten van de melkveehouderij waren in 2015 lager dan in 2010. Ook de resultaten van de akkerbouw waren in 2015 veel minder dan in het topjaar 2010.

De nieuwe regionorm is het laagst in Waterland en Droogmakerijen met een pachtnorm van 414 euro per hectare en het hoogst in de IJsselmeerpolders met een norm van 1.049 euro per hectare. De veranderpercentages lopen uiteen van -4 procent voor Zuidwest-Brabant tot -23 procent voor het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Voor meer gedetailleerde pachtcijfers klik hier.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 16°
  70 %
Meer weer