Gelderland+wil+seizoenshuisvesting+bij+bedrijf
Nieuws
© Michiel Elands

Gelderland wil seizoenshuisvesting bij bedrijf

Provincie Gelderland wil in het beleid voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in de Bommelerwaard zoveel mogelijk laten aansluiten op het beleid van de gemeenten.

Huisvesting van vierhonderd seizoensarbeiders op het terrein van aardbeienteler Kreling in Zuilichem moet daarom mogelijk worden. Normaal gesproken gaat de gemeente over het huisvestingsbeleid van (tijdelijke) arbeidsmigranten, maar in de Bommelerwaard is de provincie het bevoegd gezag in het concentratiegebied voor de glastuinbouw.

Daar is het provinciaal inpassingsplan (PIP) van toepassing. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA) vindt het van belang om het beleid van de provincie over huisvesting van tijdelijke arbeiders te laten aansluiten op dat van de gemeente.

Maximumaantallen

In het concentratiegebied glastuinbouw zijn daar twee gemeenten bij betrokken: Zaltbommel en Maasdriel. 'De inzet van Zaltbommel is kwaliteit van de huisvesting, waarbij geen maximumaantallen worden genoemd', stelt Van Dijk. 'Gemeente Maasdriel hanteert wel een maximum aantal bewoners van twintig medewerkers per bedrijf. Mocht zich een casus voordoen in gemeente Maasdriel, dan volgen wij hierin de uitgangspunten van het beleid van deze gemeente.'

De huisvesting van arbeidsmigranten ligt gevoelig onder de inwoners in de regio. Stef den Tek van een actiegroep in Zuilichem sprak zich tijdens de vergadering van Provinicale Staten woensdag uit tegen de huisvestingsplannen. 'Nu is 9 procent van de arbeidsmigrant. Als de plannen doorgaan, kan dat doorgroeien naar eenderde van de bevolking. Dat heeft grote sociale impact op het dorp.' Hij is bang dat ook andere bedrijven zullen volgen met huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten.

• Lees ook: 'Maak belang arbeidsmigrant beter zichtbaar'

Regelen

Volgens Van Dijk is het van belang om de huisvesting goed te regelen. Hij denkt dat de arbeidsmigranten veel slechter zullen worden gehuisvest, als de provincie hier niet in voorziet. 'De teler wil dat het zijn mensen goed gaat. Hij betaalt ze netjes uit volgens het cao. Goede huisvesting is ook belangrijk, omdat hij graag wil dat zijn personeel volgend jaar weer terugkomt.'

De meeste partijen, met uitzondering van de SP, PVV en PvdD, lijken het beleid van de provincie te steunen. LTO Noord waardeert de proactieve wijze waarop de provincie zich voorbereidt op aanvragen. De kwaliteit van huisvesting moet volgens LTO Noord de bepalende factor zijn, niet het aantal mensen.

Weer

 • Dinsdag
  18° / 13°
  60 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  13° / 10°
  50 %
Meer weer