Tuinders+Bommelerwaard+hebben+weinig+plannen
Nieuws
© wilma slegers

Tuinders Bommelerwaard hebben weinig plannen

Tuinders in de Bommelerwaard hebben nog weinig plannen ingediend voor uitbreiding van hun bedrijf. Volgens voorzitter Henk Kolbach van Tuinbouwplatform Bommelerwaard komt dat omdat de criteria in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Bommelerwaard niet werkbaar zijn.

In het PIP, dat vorig jaar is vastgesteld, is vastgelegd dat tuinders in zeven aangewezen gebieden in de Bommelerwaard hun plannen voor de komende tien jaar moeten indienen, voordat ze een vergunning voor uitbreiding kunnen krijgen.

De tuinbouw is altijd tegen deze systematiek van bestemmen geweest. Zij hebben steeds gepleit voor bestemmen bij recht en niet voor het vorig jaar gekozen systeem van bestemmen via een wijzigingsbevoegdheid.
Kolbach is dan ook niet verbaasd dat de tuinders weinig plannen hebben ingediend.

Kosten

Concreet gaat het om twee tuindersinitiatieven: één van 0,1 en één van 12 hectare. Een initiatief van 30 hectare is in voorbereiding. 'Kleine initiatieven komen niet tot realisatie omdat de tuinder zich geplaatst ziet voor de kosten van een separaat wijzigingsplan', aldus Kolbach.

'Daarnaast moet binnen twee jaar na indiening van het plan 25.000 euro per hectare voor maatschappelijke doeleinden worden afgerekend, ook als je niet bouwt. Het is veel logischer om pas af te rekenen als de bouwvergunning wordt verleend.'

De voorzitter van het Tuindersplatform concludeert dan ook dat de criteria te streng en niet werkbaar zijn. 'En dat is jammer want hierdoor wordt de dynamiek, die er zeker is in het gebied, teveel aan banden gelegd door de criteria van de provincie.'

Evaluatie

Provincie Gelderland denkt hier vooralsnog anders over. Er zijn volgens de provincie wel ideeën maar deze zijn te vaag en niet voldoende onderbouwd. Wel gaat de provincie het PIP binnenkort evalueren. Niet alleen kan dan de kritiek van de tuinders over de criteria aan de orde komen, ook andere elementen van de PIP kunnen dan onder de loep worden genomen.

Draagvlak

Verder hebben gedeputeerde Staten GS besloten dat de provincie verantwoordelijk blijft voor de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard. Bij tuinders van het Tuinbouwplatform ontbreekt namelijk het draagvlak om deze bevoegdheid over te dragen aan de beide gemeenten in de Bommelerwaard. Henk Kolbach zegt blij te zijn met dit besluit.

In 2019, wanneer de Omgevingswet in werking zal treden, zal deze situatie opnieuw worden bezien.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  23° / 8°
  0 %
 • Dinsdag
  23° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  22° / 13°
  85 %
Meer weer