CAO%2Dakkoord+graansector
Nieuws
© Agrifirm

CAO-akkoord graansector

Er is een akkoord bereikt over de nieuwe cao graanbe- en verwerkende bedrijven door Nevedi en de werknemersorganisaties. De onderhandelingspartijen leggen het resultaat met positief advies voor aan hun achterban.

Inhoudelijk zijn er afspraken gemaakt over een tweejarige cao die ingaat op 1 juni 2018. De lonen worden vanaf dat moment verhoogd met 2,5 procent gevolgd door nog een verhoging van 2,5 procent per 1 juni 2019.

Daarnaast nemen werkgevers een deel van de pensioenpremie over; per 1 januari 2019 wordt door werkgevers 1 procent van de werknemerspremie overgenomen. De premieverlaging voor werknemers wordt doorgevoerd naast de verwachte verlaging met nog eens 1,6 procent als gevolg van het niet meer nodig zijn van VPL-premie.

Inzetbaarheid

Voor een duurzame inzetbaarheid wordt aan oudere werknemers structureel extra vakantie toegekend en wordt een betaald advies beschikbaar gesteld waarmee de werknemer inzicht krijgt in de persoonlijke financiële situatie ten opzichte van pensionering.

Er wordt tijdens de komende cao-periode onderzoek gedaan naar de maatregelen die een bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zo wordt de haalbaarheid van maatregelen onderzocht zoals 80-90-100 en het invoeren van een duurzaam inzetbaarheidsbudget.

In de cao is verder afgesproken dat medewerkers 5 dagen extra partnerverlof krijgen (totaal 10 dagen) en dat de vakvolwassen leeftijd van winkelpersoneel verlaagd wordt van 22 naar 21 jaar. Daarnaast is de cao-tekst aangepast om onduidelijkheden over woon-werkverkeer en vakantietoeslag te voorkomen.

Positief

Het onderhandelingsresultaat doet volgens Nevedi recht aan de wensen van zowel werknemers als werkgevers. De betrokken werknemersorganisaties zijn positief over de uitkomst en verwachten - na raadpleging van de achterban - voor 1 juni een definitieve cao-tekst te publiceren.

Nevedi behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse diervoederindustrie. De sector bestaat uit fabrikanten van mengvoeders, premixen en kalvermelkpoeder en leveranciers van vochtrijke diervoeders. Bij Nevedi zijn 95 diervoederbedrijven en voerleveranciers aangesloten. Samen vertegenwoordigen zij circa 95 procent van de totale productie in Nederland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
Meer weer