Akkoord over nieuwe cao Open Teelten

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao Open Teelten. Als de achterbannen instemmen met het onderhandelingsresultaat is er een cao tot eind februari 2020.

Akkoord+over+nieuwe+cao+Open+Teelten
© Vidiphoto

De onderhandelingen zijn gevoerd door LTO Nederland, KAVB, NFO en Anthos namens de wergevers en door FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen namens de werknemers. Dinsdag bereikten ze een onderhandelingsresultaat.

In de cao wordt een vernieuwde arbeidstijdenregeling opgenomen met daarin een standaard-regeling en een jaarurenmodel. Deze regeling komt in de plaats van de vier huidige regelingen die de cao Open Teelten kent.

Regeling Seizoenarbeid

De regeling Seizoenarbeid wordt op korte termijn geëvalueerd en indien noodzakelijk gemoderniseerd. De sector Open Teelten wordt partij bij de af te sluiten cao waarin de private aanvulling van de WW (PAWW) wordt geregeld.

Het akkoord omvat de invoering van een seniorenregeling ingevoerd voor werknemers vanaf 60 jaar met als uitgangspunt 80 procent werken, 90 procent loon en 90 procent pensioenopbouw. Het betreft een premievrije regeling voor werknemers. De werkgever wordt gecompenseerd voor de 10 procent loonkosten volgens een nog op te stellen regeling.

De betrokken partijen hebben afgesproken dat ze het overleg om te komen tot huisvestingsnormen in de cao hervatten Daarnaast zijn afspraken gemaakt over scholingsvouchers, het benoemen van een vertrouwenspersoon en cao-naleving.

Loonsverhoging 6 procent

De nieuwe cao Open Teelten loopt tot en met 29 februari 2020. Er is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 6 procent, bestaande uit 3 procent per 1 januari 2018 en 3 procent per 1 januari 2019.

Leo van der Zon, woordvoerder namens werkgevers, is blij dat in het kader van de modernisering van de cao nu een duidelijke arbeidstijdenregeling is afgesproken en dat de regeling seizoenarbeid onder de loep zal worden genomen. Marcella Bense van FNV Agrarisch Groen en Henry Stroek van CNV Vakmensen zijn tevreden met de loonsverhoging en met de introductie van een seniorenregeling.

Instemming achterban nodig

Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de respectievelijke achterbannen. Als deze de komende weken instemmen met het resultaat is er een nieuwe cao die vervolgens voor algemeen verbindend verklaring zal worden voorgelegd aan de minister van SZW.

De cao Open Teelten geldt voor de akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

Bekijk meer over:

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 7°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  20 %
Meer weer