Veehouderij+blijft+in+2018+onder+fosfaatplafond
Nieuws
© Mike Schellart

Veehouderij blijft in 2018 onder fosfaatplafond

De fosfaatproductie uit mest komt in 2018 uit op 167 miljoen kilo fosfaat. Dat is 6 miljoen kilo onder het Europese Unie vastgestelde fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in haar Monitor fosfaat- en stikstof-excretie over 2018. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt het CBS na afloop van elk kwartaal een prognose op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. De cijfers zijn opgesteld op basis van de stand op 1 april 2018.

Deze zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan. Over 2017 bedraagt de voorlopige fosfaatproductie 166 miljoen kilo fosfaat. Het verschil van twee miljoen kilo fosfaat komt doordat het gemiddelde aantal runderen in 2017 groter was dan het aantal op 31 december van dat jaar.

Ruwvoer en fipronil

Het voorlopige cijfer van de fosfaatexcretie in 2017 komt zoals verwacht hoger uit dan het cijfer van de prognose van 31 december 2017. Het verschil van twee miljoen kilo fosfaat komt doordat het gemiddelde aantal runderen in 2017 groter was dan het aantal op 31 december van dat jaar.

Zowel de fosfaatexcretie als de stikstofexcretie ligt in de prognose van 1 april boven het niveau van 31 december 2017. Dit heeft volgens het CBS te maken met de toepassing van nieuwe gegevens over de ruwvoersamenstelling in 2017 en een toegenomen melkproductie per koe.

Sectoren

De fosfaatproductie van de melkveestapel komt in het eerste kwartaal 2018 uit op 83,3 miljoen kilo fosfaat. Dat is onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo.

In de pluimveehouderij is er sprake van een lichte toename. Het CBS verwacht dat de fosfaatproductie toeneemt van 28 miljoen kilo in 2017 naar 28,4 miljoen kilo in 2018. Oorzaak hiervoor is het vervallen van de correctie voor leegstand van stallen als gevolg van de fipronil-affaire.

In alle andere sectoren blijft de fosfaatproductie nagenoeg gelijk. Alleen de vleeskalveren laten een stijging zien. De prognose komt op 7,4 miljoen kilo over 2018. Op 31 december 2017 ging het CBS nog uit van een fosfaatproductie van 7,1 miljoen kilo. De vleesveehouderij laat daarentegen een daling zien van 4,3 naar 4,1 miljoen kilo fosfaat.

Aantal dieren

Het CBS heeft de fosfaat- en stikstofproductie voor het rundvee gebaseerd op actuele cijfers uit de I&R-registratie. Voor de andere diersoorten is gerekend met de aantallen volgens de landbouwtelling 2017.

Verwacht wordt dat het aantal melkkoeien in 2018 uitkomt op 1,626 miljoen. Dat is 2.000 meer dan op 31 december 2017, maar 46.000 minder dan op de Landbouwtelling in 2017. De melkproductie per koe komt in 2018 op 8.800 kilo per melkkoe. Dat is meer dan vorig jaar, toen de melkproductie per koe op 8.680 kilo lag.

Kalveren

Wat opvalt is een stijging van het aantal witvlees- en rosévleeskalveren. Het aantal witvleeskalveren zal in 2018 stijgen van 575.000 (2017) naar 646.000. Het aantal rosévleeskalveren van 352.000 naar 371.000.

In de andere sectoren blijven de dierenaantallen vrijwel gelijk. Alleen het aantal leghennen tot circa 20 maanden neemt toe, luidt de prognose van het CBS. Van 32,9 miljoen naar 33,8 miljoen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
Meer weer