Fosfaatproductie weer onder plafond

De fosfaatproductie in dierlijke mest kwam in 2017 uit onder het door de Europese Unie (EU) vastgestelde fosfaatplafond. Dat is voor het eerst in drie jaar tijd.

Fosfaatproductie+weer+onder+plafond
© Han Reindsen

De productie bedroeg vorig jaar 167,9 miljoen kilo fosfaat. Dat is 5 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

In 2017 was het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht. Dit plan zorgde voor een krimp van de rundveestapel en een verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Varkenshouders werden gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte.

Maatregelen

Daardoor daalde ook de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie in 2017 gedaald tot onder het door de EU vastgestelde fosfaatplafond.

Dankzij het fosfaatreductieplan daalde in 2017 de omvang van de melkveestapel. Melkveebedrijven waren verplicht om melkkoeien en vrouwelijk jongvee af te voeren. Van de circa 16.000 melkveebedrijven hebben een kleine 600 bedrijven een vergoeding ontvangen voor bedrijfsbeëindiging.

Melkkoeien

Tussen 1 januari en 31 december 2017 nam het aantal melkkoeien door deze maatregelen met 130.000 af, een daling van 8 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in die periode met 150.000, een daling van 12 procent.

In 2017 daalde het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee van krap 4,3 gram per kilo in 2016 tot ruim 4,1 gram per kilo in 2017, een daling van ongeveer 4 procent. Deze ontwikkeling droeg ook bij aan de verlaging van de fosfaatproductie. Het fosforgehalte van gras en mais, ander belangrijk voer voor melkvee, lag in 2017 op gangbare waarden.

Hogere melkproductie

De daling van de fosfaatproductie door rundvee werd beperkt door de hogere melkproductie per koe. Een hogere melkproductie leidt tot een hoger voerverbruik en daarmee tot een toename van de fosfaatproductie.

De melkproductie per koe bedroeg in 2016 ruim 8 300 kilo en nam in 2017 toe tot bijna 8 700 kilo. In 2017 bedroeg de totale fosfaatproductie van de melkveesector 85,2 miljoen kilo, 4,3 miljoen kilo minder dan een jaar eerder. De fosfaatproductie van vleesrundvee was met 10,9 miljoen kilo vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar. De totale fosfaatproductie van de rundveesector bedroeg 96,1 miljoen kilo, een daling van 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Varkens

Ook de fosfaatproductie door varkens daalde in 2017. Deze daling hangt net als bij rundvee samen met een lager fosforgehalte in het mengvoer. De daling van het fosforgehalte in het varkensvoer vloeit voort uit de regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017.

Daarnaast waren er in 2017 een kleine 100.000 vleesvarkens minder dan in 2016. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2017 uit op 37,1 miljoen kilo, 2,1 miljoen kilo minder dan in 2016.

Minder pluimvee

In 2017 daalde het aantal vleeskuikens en het aantal leghennen. De afname van het aantal leghennen had mede te maken met de fipronil-affaire die in de tweede helft van het jaar leidde tot de afvoer van meer dan 3 miljoen dieren. De fosfaatproductie in de pluimveesector daalde met 0,9 miljoen kilo vergeleken met 2016 en kwam uit op 28,0 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën zoals schapen, geiten, paarden, pony's, konijnen en pelsdieren nam per saldo licht toe met 0,2 miljoen kilo tot 6,8 miljoen kilo, onder andere door toename van het aantal melkgeiten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  29° / 15°
  0 %
Meer weer