Kwaliteitssysteem eieren gaat fors op de schop

De borging van voedselveiligheid in de eierketen staat voor een ingrijpende verbeterslag. Dinsdag zijn voorstellen gepresenteerd die de ondernemers geld gaan kosten, maar die tegelijk de kans verkleinen dat zich een nieuwe fipronil-affaire gaat voordoen.

Kwaliteitssysteem+eieren+gaat+fors+op+de+schop
© Dirk Hol

De werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen bracht tijdens een persbijeenkomst in Den Haag de plannen naar buiten. Het gaat om concrete voorstellen die zijn uitgewerkt door vertegenwoordigers uit de hele eierketen, van pluimveehouders tot supermarkten. Ook de overheid praatte mee.

Centraal staat een ingrijpende versterking van IKB Ei. Dat kwaliteitsborgingssysteem gaat het begrip voedselveiligheid veel breder en nadrukkelijker toepassen dan tot nu toe. Alle producten die pluimveehouders op hun bedrijf gebruiken en die in contact kunnen komen met dieren en met eieren horen volledig uit gecertificeerde of gereguleerde systemen te komen.

Verplichte registratie

Dit geldt voor producten als diervoeder, diergeneesmiddelen, additieven, verrijkingsmateriaal, strooisel, reinigings- en ontsmettingsmiddelen en middelen voor ongediertebestrijding. Registratie daarvan wordt verplicht en IKB EI zorgt voor een adequate controle hierop. Voor toeleverende bedrijven geldt een eigen vergelijkbaar kwaliteitsschema.

De werkgroep heeft vastgesteld dat het toezicht op IKB Ei tot nu toe niet onafhankelijk genoeg is. Daarom komt er een onafhankelijke Raad van beheer van drie personen. Zij hebben geen directe binding met de sector en ze vellen het eindoordeel over voorgestelde aanpassingen in het systeem.

Kosten IKB Ei verdubbelen

De maatregelen zullen leiden tot een kostenstijging voor de deelnemers aan IKB Ei. Eric Hubers, voorzitter van ketenorganisatie Ovoned, verwacht een verdubbeling van de huidige bijdrage. Bovendien gaan de maatregelen op het bedrijf ook extra geld kosten.

'Maar als het nodig is voor de voedselveiligheid, moet het gewoon gebeuren. Na de fipronil-affaire kan het geen discussiepunten meer zijn dat voedselveiligheid afhangt van de kosten', aldus Hubers. 'Alleen met een veilig product kunnen we geld verdienen.'

Daadkracht

De werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen stond onder leiding van Bart Jan Krouwel. Hij spreekt van een 'kort, bondig en krachtig' rapport waaruit 'daadkracht' spreekt. Dat blijkt onder meer uit het feit dat voor elke aanbeveling een of meer organisaties zich verantwoordelijk stellen. Zij zeggen toe om binnen een vastgestelde termijn hun onderdeel van de plannen te realiseren.

Sommige vernieuwingen zijn al tot stand gekomen. Zo is door IKB Ei een laagdrempelig meldpunt ingesteld waar iedereen, dus ook pluimveehouders, signalen kan melden van mogelijke misstanden misstanden. Ook heeft IKB Ei nu een serviceloket waar pluimveehouders informatie kunnen krijgen over wettelijke regelgeving en private voorschriften.

Algemeen verbindend verklaring

Het kwaliteitsborgingssysteem wordt nu door ongeveer 90 procent van de pluimveehouders toegepast. De werkgroep vindt dat de voorschriften ook zouden moeten gelden voor niet-deelnemende bedrijven. Krouwen denkt daarvoor aan een algemeen verbindend verklaring van de overheid.

'Het kan voorkomen dat ondernemers zich onttrekken aan dit collectieve belang', aldus de voorzitter van werkgroep. Hij meldt dat IKB Ei hierover al in gesprek is met het ministerie van LNV.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  7° / 3°
  80 %
 • Donderdag
  9° / 5°
  80 %
 • Vrijdag
  10° / 6°
  20 %
Meer weer