Geld voor waterbeheer boeren eenvoudiger beschikbaar

Het geld dat boeren kunnen aanvragen voor financiering van projecten in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) komt in Overijssel makkelijker beschikbaar. Dat verwacht regiobestuurder Henk Jolink van LTO Noord.

Geld+voor+waterbeheer+boeren+eenvoudiger+beschikbaar
© Nieuwe Oogst

Dat is het resultaat van het bestuursakkoord over aanvullende financiering van het DAW dat deze week werd getekend door provincie Overijssel, de waterschappen en LTO Noord. In Overijssel komt via subsidies 2,8 miljoen euro extra beschikbaar.

Jolink: 'Boeren worden hierdoor ontzorgd. Op dit moment is de aanvraag van DAW-financiering een tijdrovende klus met verschillende controle- en beslismoment. Pas na 22 weken komt er een beslissing op de aanvraag. Dat werpt een enorme drempel op om een aanvraag te doen.'

Bodemvruchtbaarheid

Boeren komen in aanmerking voor DAW-subsidies als ze initiatieven ontwikkelen voor beter agrarisch waterbeheer. Dat kan door bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid te verbeteren of de afspoeling van mest of gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

Op dit moment zijn er in Overijssel negen DAW-landbouwprojecten. Zo is het agrarisch collectief Noordoost-Twente bezig met een kwaliteitsverbetering van het water en het beter vasthouden van water door onbemeste waterranden. In Vruchtbare Kringloop Overijssel werken melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem.

Gezamenlijk

De Overijsselse gedeputeerde Hester Maij (CDA) wil dat er met deze investering gewerkt wordt aan het verduurzamen van de landbouw. 'We versterken de natuur, maken het landschap aantrekkelijker en spelen in op de klimaatverandering. In de beste Overijsselse traditie doen we dat gezamenlijk met provincie, waterschappen en de boeren.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  7° / 3°
  80 %
 • Donderdag
  9° / 5°
  80 %
 • Vrijdag
  10° / 6°
  20 %
Meer weer