'Eerst met sector praten voor nieuwe norm combiluchtwasser'

'Ga eerst met de sector in gesprek voordat de emissienormwijzigingen voor combiluchtwassers worden doorgevoerd', stelt POV-vicevoorzitter Erik Douma. 'Die hebben zeer grote gevolgen voor varkenshouders.'

%27Eerst+met+sector+praten+voor+nieuwe+norm+combiluchtwasser%27
© Nieuwe Oogst

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft grote bedenkingen bij de forse aanscherping van de emissienormen voor combiluchtwassers door het ministerie van I&W. Begin april is onderzoeksrapport 'Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen' (WUR) gepubliceerd. Uitkomst is dat gecombineerde luchtwassers veel minder geur reduceren dan aanvankelijk werd aangenomen.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, liet direct weten dat de meetresultaten uit het WUR-onderzoek aanleiding geven tot het aanpassen van de reductiecijfers voor geur. Ze laat er geen gras over groeien en heeft 1 mei aanscherping van de emissienormen aangekondigd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aanpassingen aan de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij in consultatie gebracht. Deze liggen nu ter inzage tot en met 30 mei.

Zorgvuldigheid boven snelheid

Douma vindt dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. 'De staatssecretaris gaat te kort door de bocht door zonder meer de resultaten van het onderzoek als uitgangspunt te nemen terwijl er grote wetenschappelijke kanttekeningen bij het rapport te plaatsen zijn en nader onderzoek nodig is', zegt ook POV-voorzitter Ingrid Jansen.

Volgens haar zijn er half april Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris. Onder andere over het wetenschappelijk fundament van de onderzoeksrapporten. De gestelde Kamervragen zijn nu nog niet beantwoord.

Op 7 juni staat er een Algemeen Overleg Leefomgeving geagendeerd. De POV is zeer verbaasd over de handelswijze en het besluit van de staatssecretaris om consultatieversie van de Regeling geurhinder en veehouderij te publiceren.

Enorme investeringen

Jansen: 'In het voorstel wordt een forse verlaging van de reductiepercentages gepresenteerd. Hiermee gaat de staatssecretaris volledig voorbij aan de enorme investeringen die varkenshouders pleegden om te voldoen aan de nomen voor geur- en ammoniakuitstoot om daarmee zo min mogelijk hinder voor de omgeving te veroorzaken.'

Voor biologische luchtwassers stelt het ministerie voor het reductiepercentage te laten dalen van 75 of 85 procent naar 45 procent. Dat geldt ook voor de combiluchtwassers. Voor een aantal chemische luchtwassers wordt het reductiepercentage nog verder verlaagd, namelijk van 70 tot 80 procent naar 30 procent.

Nadere onderbouwing voor de voorgestelde wijzigingen ontbreekt volgens de POV.'Op dit moment staat een groot aantal vergunningaanvragen in de ijskast. Mocht de forse aanscherping doorgaan, dan heeft deze grote gevolgen voor de verdere verduurzaming van varkensbedrijven, nu en in de toekomst', aldus de POV-voorzitter.

Impact groot

'Wij roepen het ministerie op om de consultatie aan te houden en eerst met de sector in overleg te treden. De onderzoeksresultaten, de impact en de verantwoordelijkheden moeten eerst nader worden geduid alvorens vergaande beslissingen te nemen', vervolgt Jansen.

Op dit moment is de sector niet betrokken. De POV en LTO hebben een verzoek gedaan aan het ministerie om tot overleg hierover te komen. Hier is tot op heden geen invulling aangegeven door het ministerie. De POV werkt samen met LTO Nederland, agrarische adviesbureaus en fabrikanten van luchtwassers aan een gezamenlijke reactie op de onderzoeksresultaten. Op basis daarvan willen zij komen tot een plan van aanpak.

Wetenschappelijk kanttekeningen

Jansen: 'Er zijn behoorlijke, wetenschappelijke kanttekeningen te plaatsen bij het onderzoeksrapport. Het is nu veel te prematuur om de normen in de Rgv te wijzigen en de rekening bij de ondernemers neer te leggen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  7° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 0°
  5 %
Meer weer