Combi luchtwasser minder scherp op geur en ammoniak

Combi luchtwassers verwijderen minder geur en ammoniak dan aanvankelijk werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) bij in totaal 48 luchtwassers, waaronder 29 combi-varianten.

Combi+luchtwasser+minder+scherp+op+geur+en+ammoniak
© Nieuwe Oogst

Terwijl de enkelvoudige wassers, zowel chemische als biologische, aan de reductieverwachtingen voldeden, was dit niet het geval bij combi luchtwassers. De gemiddelde geurverwijdering van de combi luchtwassers was 40 procent. Dat is de helft van de verwachte gemiddelde reductie van 81 procent.

Voor ammoniak-verwijdering was de gemiddeld gemeten reductie 59 procent, ten opzichte van een verwachte reductie van 85 procent.

Duitse cijfers

De in de geurregelgeving opgenomen reductiepercentages voor combi luchtwassers zijn gebaseerd op in Duitsland geteste combi luchtwassers en op Duitse laboratoriummetingen. Die metingen zijn, net als de metingen in Nederland, uitgevoerd volgens de Europese norm voor geurmeting.

In de uitvoering van de metingen volgens deze norm door Nederlandse en Duitse laboratoria zijn er echter grote verschillen gebleken. De metingen door Nederlandse laboratoria gaven veel hogere geuremissies te zien dan de metingen door Duitse laboratoria.

Onzekerheden

De resultaten van de verschillende geurmetingen zijn daardoor onderling niet goed te vergelijken. Dat het meten van geur grote onzekerheden kent, was al langer bekend.

Als andere mogelijke oorzaken voor de lagere prestaties worden in het WUR- rapport het ontwerp van de luchtwasser, niet uitgevoerd onderhoud en onvoldoende procesbewaking en processturing genoemd.

Aanpassing Rgv

Op basis van de resultaten van het onderzoek wil Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de geurreductiepercentages van combiwassers in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) aanpassen. De geurreductie van de combi luchtwassers is volgens haar veel lager dan het wettelijke reductieniveau en vergelijkbaar met de prestaties van enkelvoudige luchtwassers.

Verder gaat ze met met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bespreken hoe de beoordeling van lopende vergunningsprocedures en in gang gezette investeringen op een zorgvuldige wijze plaats kan vinden, rekening houdend met de omstandigheden van het geval.

Geen verandering bestaande bedrijven

Voor bestaande bedrijven met een combi luchtwasser die niet worden gewijzigd, of die een vervangingsinvestering willen doen waarbij de geurbelasting en het aantal dieren van een of meerdere diercategorieën niet toeneemt, verandert er niets.

De ondernemer heeft de investering immers gedaan op basis van een vergunning die door het bevoegd gezag is afgegeven en mag dus handelen in overeenstemming met die vergunning. Dit geldt ook voor een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

Vergunning

Bij nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven, zowel voor activiteiten waarvoor een vergunning nodig is als waarvoor alleen een melding volstaat, heeft de beschreven aanpassing tot gevolg dat met de lagere geurreductiepercentages moet worden gerekend.

Wel kan de aanpassing van de Rgv er soms voor omwonenden toe leiden dat sprake is van een, verdere, overschrijding van de geurnormen. Daarom wil Van Veldhoven op korte termijn praten met IPO en VNG en overige betrokkenen te kijken hoe de hoge geurbelasting kan worden aangepakt.

Alternatieven

Daarbij denkt ze aan het optimaliseren van bestaande technieken en het ontwikkelen en stimuleren van alternatieven. Met hen wil Van Veldhoven ook bespreken hoe de controle op en de handhaving van de goede werking van combi luchtwassers kan worden verbeterd.

Ook stelt ze een commissie in die nog in de zomer heeft onderzoekt welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn ten behoeve van omwonenden in gebieden waar de geurnorm wordt overschreden. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft aangegeven verontrust te zijn over dit rapport.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  16° / 9°
  25 %
 • Zondag
  14° / 8°
  50 %
 • Maandag
  15° / 6°
  40 %
Meer weer