Marc+Calon%3A+%27Kijk+verder+dan+alleen+EU%2Dbegroting%27
Nieuws
© DIRK HOL

Marc Calon: 'Kijk verder dan alleen EU-begroting'

LTO Nederland is van mening dat de discussie over de EU-begroting van de Europese Unie breder gevoerd moet worden en niet louter een begrotingstechnisch verhaal mag zijn. Woensdag kondigde de Europese Commissie een verhoging van het EU-budget aan.

'Ik vind dat het Kabinet vooral moet kijken naar het belang van Europa voor onze eigen economie. En dat gaat verder dan niet méér willen afdragen, zoals het Kabinet nu zegt. De Europese Unie is meer dan een begroting', zegt LTO Nederland-voorzitter Marc Calon in een reactie op de woensdag gepubliceerde voorstellen.

In de voorstellen van Eurocommissaris voor begroting Günther Oettinger wordt de EU-begroting met 300 miljard euro verhoogd naar 1.300 miljard euro voor de periode 2021-2027. Hiervoor zal de bijdrage van de lidstaten moeten stijgen. Verhoging van de nationale bijdrage aan Brussel ligt gevoelig in Den Haag. Het kabinet heeft laten weten niet akkoord te gaan met de budgetvoorstellen.

Voor de economie, de werkgelegenheid en de welvaart is de samenwerking in de Europese Unie cruciaal, stelt LTO Nederland. Vrij verkeer van goederen, open grenzen, zijn daarom voor de economie van Nederland onmisbaar. Binnen de totale bruto export, circa 400 miljard euro per jaar, is de Nederlandse land- en tuinbouw een zeer belangrijke sector.

Dat voelt als manipuleren van het debat in een verkeerde richting.

LTO Nederland-voorzitter Marc Calon

Dertigvoudige

'De land- en tuinbouwexport bedraagt jaarlijks ruim 100 miljard euro bruto, waarvan 90 miljard food en flowers. Dat is na aftrek van doorvoer ruim 30 miljard euro netto. Iedere euro voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) levert onze economie dus het dertigvoudige op. De agrarische sector is goed voor ruim 600.000 banen en 70.000 bedrijven', benadrukt Calon.

'Dat belang lijkt in de reactie van het Kabinet wat naar de achtergrond te verdwijnen. Maar het GLB is niet alleen een economisch verhaal. Het is ook het verhaal van milieu, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaat, dierenwelzijn, plattelandsontwikkeling.'

Afdracht

Nederland draagtnu jaarlijks aan de EU-begroting van circa 1.000 miljard euro, ongeveer 4,3 miljard euro bij. Dat is 7 miljard euro als de douaneheffingen die Nederland int voor de Europese Unie meegeteld wordt.

'Het Kabinet rekent steeds met 7 miljard euro afdracht en in Brussel rekenen ze met 4,3 miljard. Dat voelt als manipuleren van het debat in een verkeerde richting', zegt Calon. Tegenover de 4,3 miljard euro afdracht, staan jaarlijkse inkomsten voor Nederland van circa 2,3 miljard euro. 'We hebben het dus over 2 miljard euro dat Nederland netto betaalt. Daar staat een exportwaarde van tientallen miljarden tegenover.'

LTO Nederland is van mening dat het huidige Kabinet te veel alleen naar de kosten kijkt en te weinig naar wat de Europese Unie Nederland oplevert.

Verkeerde benadering

'Naar ons idee is dat een verkeerde benadering, die nadelig zal uitpakken voor de landbouwsector. We zijn als agrarische sector een van de stevigste pijlers onder de Nederlandse economie. Het Kabinet laat met haar begrotingstechnische benadering van de Europese samenwerking kansen liggen.'

Calon denkt daarbij aan de rol die boeren en tuinders kunnen vervullen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, waaronder klimaat en biodiversiteit. 'Juist de agrarische sector heeft hier een oplossing voor. Maatregelen die boeren en tuinders nemen op hun bedrijf hebben bij elkaar opgeteld een positief effect.'

Boeren en tuinders kunnen bijdragen aan herstel van de biodiversiteit en klimaatmitigatie, stelt de voorzitter van LTO Nederland. 'Maar dat is niet gratis. Het is een maatschappelijke dienst die zij leveren en daar moet je boeren en tuinders voor compenseren.'

Lees ook: Eurocommissaris wil 5 procent bezuinigen op landbouw

Weer

 • Zondag
  15° / 9°
  50 %
 • Maandag
  15° / 8°
  50 %
 • Dinsdag
  15° / 8°
  50 %
Meer weer