LTO+nog+scherper+op+zonneakkers
Nieuws
© DEcAB

LTO nog scherper op zonneakkers

LTO Noord en Greenport Noord-Holland Noord (NHN) roepen provincie en gemeenten in de kop van Noord-Holland op om een goede afweging te maken tussen energietransitie en het gebruik van land- en tuinbouwbouwgrond. Vanwege de urgentie doen zij dit met een gezamenlijk standpunt.

Zonneakkers op landbouwgrond gaan ten koste van vitale agrarische productiegrond en schaden doelstellingen op het gebied van landschap, agrarisch natuurbeheer, bio-diversiteit en de reductie van het broeikaseffect. Bovendien zorgen ze voor opdrijving van de grondprijs.

Dat stellen LTO Noord en Greenport NHN in een gezamenlijk standpunt. 'Het economische belang van agrarische grond zit bij beleidsmakers niet altijd goed tussen de oren', stelt programmamanager Rian van Dam van Greenport NHN.

Buitenlands

Nu steeds meer plannen voor zonneakkers de kop opsteken en ook buitenlandse investeerders bij boeren aankloppen, vinden LTO Noord en Greenport NHN het hoog tijd om het zonneakkerstandpunt vanuit de sector nog eens te benadrukken.

Zolang er alternatieven bestaan, zijn zonneakkers op agrarische productiegrond onnodig en ongewenst, stellen de organisaties. Als alternatief noemen zij onder meer staldaken of meervoudig ruimtegebruik in combinatie met waterberging, infrastructuur en parkeervoorzieningen.

Rendabel

'Wij hadden al bedenkingen tegen zonneakkers op landbouwgrond. Nu zoveel buitenlandse investeerders zich in deze markt roeren, worden die alleen maar groter', zegt portefeuillehouder RO Rona Uitentuis van LTO Noord Noord-Holland.

'Zonneakkers in Nederland zijn momenteel alleen rendabel met subsidie. Een deel van dat geld vloeit nu weg naar het buitenland, net als de carbon credits', voegt Uitentuis toe.

Energieneutraal

Een belangrijk bezwaar is ook de ruimtelijke druk, meent Uitentuis. 'Die komt boven op de druk van hernieuwde woningbouwplannen, de economische groei, natuurontwikkeling en de groeiende grondbehoefte uit de sector zelf, onder meer door eisen aan grondgebondenheid.'

Overheden hebben de opgave om energieneutraal te worden, vandaar dat de discussie rond de optie zonneakkers aanzwelt. 'Wij wijzen overheden die zulke plannen willen honoreren erop goed te bedenken wat er gebeurt, als je landbouwgrond twintig jaar uit productie haalt', zegt Van Dam.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer