CU+Overijssel+bezorgd+over+gevolg+zonneparken
Nieuws
© Douwe Korting

CU Overijssel bezorgd over gevolg zonneparken

De ChristenUnie in Overijssel wil weten wat de gevolgen zijn van de aanleg van zonneparken op perecelen van boeren en tuinders. De statenleden Sybren Stelpstra en Arjan Hof hebben daarover vragen gesteld aan het provinciebestuur.

De ChristenUnie ziet dat de grondprijzen stijgen als gevolg van de toename van het aantal zonneparken. 'Hierdoor neemt de beschikbaarheid van schaarse landbouwgrond af, waardoor er een beperking van uitbreidingsmogelijkheden voor met name jonge boeren ontstaat. Maar er zijn ook gevolgen voor biodiversiteit en behoud van weidevogels en inpassing in het landschap.'

De statenleden van de ChristenUnie willen van Gedeputeerde Staten weten of ze op de hoogte zijn van een toenemende vraag van (buitenlandse) investeerders naar grond in Overijssel. Ook willen zij weten welke uitbreiding van zonneparken de provincie verwacht in de toekomst. 'Bent u bereid daar nader onderzoek naar te doen en lopende dat traject met gemeenten af te spreken behoedzaam om te gaan met de ontwikkeling van zonneparken op landbouwgronden? Welke mogelijkheden hebt u daartoe zelf?', vragen de statenleden.

Weer

 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer