Kritische+consument+prikkelt+tot+MVO%2Dbeleid
Achtergrond
© Michiel Elands

Kritische consument prikkelt tot MVO-beleid

Consumenten die steeds kritischer worden, stimuleren de vleessector tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Speerpunten zijn dierenwelzijn, transparantie, voedselveiligheid en milieu. Voorlopers, zoals de VanDrie Group, hebben al jarenlang een stevig MVO-beleid, maar de uitdagingen zijn groot. Zoals het verkleinen van de ecologische voetafdruk van vlees.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector hield afgelopen winter het zogenoemde COV Meat Café. Vertegenwoordigers van de overheid, wetenschap, natuur- en milieuorganisaties en de sector gingen met elkaar in gesprek over de voetafdruk van vlees. 'Wat mij daar opviel, is dat de sector ontvankelijk is voor de maatschappelijke vraagstukken', zegt Rien Bongers, directeur van Het Portaal en organisator van de dialoog.

Het Portaal voert al achttien jaar dialogen tussen bedrijven en hun belangrijkste stakeholders. Klanten zijn, naast de COV, onder andere de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (inclusief Vion), topsector Agro en Food en de VanDrie Group. 'De voetafdruk van vlees is groot en vormt een grote uitdaging voor de vleessector', schetst Bongers. 'Wij geloven in de dialoog om draagvlak te creëren en zo de license to produce veilig te stellen.'

VanDrie Group koploper

Met zijn uitgebreide MVO-beleid is kalfsvleesproducent VanDrie Group een van de koplopers in de sector. 'Sinds 2006 zijn we hiermee actief bezig en het duurde enkele jaren voordat het beleid intern leeft en iedereen echt gemotiveerd is', constateert Henny Swinkels, directeur Corporate Affairs. 'En hoe meer maatregelen we nemen, hoe ingewikkelder het is om onszelf verder te verbeteren. MVO is een voortdurend verhaal.'

Voor kleinere partijen in de sector is mijn devies: werk samen, liefst in gesloten ketens

Henny Swinkels, directeur Corporate Affairs bij VanDrie Group

Maatregelen neemt de VanDrie Group op alle terreinen; van diervriendelijker transport tot het verbranden van houtsnippers voor warmte. In het uitgebreide MVO-verslag is de VanDrie Group open over wat er goed gaat (zoals informatievoorziening aan het publiek) en wat een punt van zorg is (zoals ziekteverzuim onder het personeel).

Milieu grote uitdaging

Naast het verwaarden van mest noemt Swinkels het milieu als grootste uitdaging voor de toekomst. 'Met de ondertekening van het klimaatakkoord in Parijs wacht ook de vleessector een grote opgave om de CO2-uitstoot met de helft te reduceren. Daar willen we nu al volop mee aan de slag. MVO-beleid is een plicht aan onszelf.'

De directeur vindt het lastig dat het 'in de discussie over de voetafdruk van vlees ontbreekt aan gedegen wetenschappelijke onderbouwing'. 'We proberen zo verantwoord mogelijk eiwitten en vetten om te zetten in vlees. Maar wat is het exacte watergebruik en de CO2-uitstoot en aan welke schakel in de keten wordt het toegerekend? Wat is de onderbouwing van alle berekeningen die je ziet en hoort?'

Aandacht voor economie

Binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen is naast ecologie en sociaal beleid volop aandacht voor economie, als voorwaarde om verder te innoveren. Over de teruggang van de vleesconsumptie in de westerse wereld maakt Swinkels zich weinig zorgen. 'De uitdaging als onderneming is om met minder kilo's en hoogwaardigere producten de omzet te verbeteren. Daarnaast zien we als internationale speler de vleesconsumptie in Aziatische en Afrikaanse landen toenemen.'

Omdat de VanDrie Group in de hele keten actief is, van voerproductie voor kalveren tot de verwerking van kalfsvellen, zijn MVO-maatregelen relatief snel genomen, beaamt Swinkels. 'Voor kleinere partijen in de sector zou mijn devies zijn: werk samen, liefst in gesloten ketens.'

Verbinding met maatschappij

Bongers voegt daaraan toe om je als ondernemer te allen tijde 'te verbinden met de maatschappij'. Hij merkt dat de motieven van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen sterk uiteenlopen. 'Bij het Meat Café merkte ik binnen de vleessector de ambitie om meer en meer voor de dag te willen komen waar de sector voor staat, dus transparantie na te streven.'

Weer

 • Woensdag
  36° / 19°
  10 %
 • Donderdag
  37° / 22°
  10 %
 • Vrijdag
  37° / 24°
  20 %
Meer weer