Kleirijperij+bij+Delfzijl+van+start
Nieuws
© Huisman Media

Kleirijperij bij Delfzijl van start

De eerste slib is onlangs gestort in de proefvakken van de Pilot Kleirijperij Oterdum bij Delfzijl. In dit pilotproject wordt getest wat de beste manier is om slib uit de Eems Dollard te laten drogen tot klei.

De klei die vrijkomt wordt gebruikt voor de aanleg van de Brede Groene Dijk en voor het ophogen van landbouwgrond. In de kleirijperij ontwikkelt het slib langzaam tot klei door processen als ontwatering, ontzilting en verdamping. De kleirijperij heeft 15 verschillende proefvakken, waarin onderzoekers testen welke manieren het best werken. De methoden variëren van beplanten met zeekraal of riet tot omwoelen van de klei en het aanbrengen van zand om de ontwatering en verdamping te stimuleren.

Naar verwachting is de klei na drie jaar voldoende gerijpt en klaar voor gebruik. Er wordt 70.000 kuub van die gerijpte klei gebruiken om 1 kilometer dijk te versterken in de pilot 'Brede Groene Dijk'. Dit is een dijk met een flauwe helling, bekleed met een relatief dikke laag klei en gras.

Als de Pilot Kleirijperij succesvol is, kunnen de partijen ook het resterende deel van de dijk langs de Dollard op deze manier te versterken. De ambitie is om in 2022 jaarlijks 1 miljoen ton slib te onttrekken aan de Eems-Dollard.

Landbouwgrond

Dit heeft een positief effect op de ecologische waarde van het estuarium, stelt waterschap Hunze en Aa's. In de Eems Dollard is nu te veel slib aanwezig. De waterkwaliteit is daardoor niet goed en de biodiversiteit neemt af. In de havens verzamelt zich veel slib waardoor regelmatig baggerwerkzaamheden nodig zijn. Aan de andere kant is er in het gebied behoefte aan klei om dijken mee te versterken en om landbouwgrond op te hogen.

Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat een win-winsituatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. De pilot levert veel kennis op over de rijping van baggerslib tot klei en de bruikbaarheid ervan.

'Deze kennis is ook elders in Nederland van grote waarde, bijvoorbeeld in de Westerschelde. Nederland kan als baggerland deze kennis internationaal toepassen; ook estuaria elders in de wereld hebben te kampen met slibproblematiek.'

Samenwerking

De pilot Kleirijperij is een samenwerking van kennisconsortium EcoShape, Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa's en Het Groninger Landschap. EcoShape is verantwoordelijk voor de uitvoering en het onderzoek. Het project wordt medegefinancierd door het Waddenfonds.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  23° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  23° / 9°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  80 %
Meer weer