Bodem+en+bedrijf+profiteren+van+vruchtbare+kringloop
Nieuws
© Bert Hartman

Bodem en bedrijf profiteren van vruchtbare kringloop

Samenwerking tussen agrarische bedrijven uit verschillende sectoren heeft een positief effect op de bodemvruchtbaarheid. Dat levert zowel voor de melkveehouder als voor de akkerbouwer of bollentelergeld op.

Dat is een van de belangrijkste voorlopige conclusie die onderzoekers van Wageningen UR trekken op basis van de ervaringen in het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland.

Acht combinaties van twee bedrijven werkten de afgelopen twee jaar aan het optimaliseren van de samenwerking. Het project is begeleid door Projecten LTO Noord.

Economische positie

Zo is in het project gekeken naar het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, rantsoenen, economische positie en samenwerking in relatie tot wet- en regelgeving. 'Berekeningen laten een verschuiving zien van de organische stofaanvoer van de melkveehouderij naar de akker- en tuinbouw,' zegt Pieter de Wolf, die als adviseur van Wageningen UR betrokken is bij het project.

'Een aandachtspunt is dat grondbewerking op grasland veel intensiever is dan op percelen met graan'

Pieter de Wolf, onderzoeker bij Wageningen UR

Hierbij wordt volgens De Wolf aangetoond dat de organische stofvoorziening op bouwland vaak verbetert door de wisselbouw met gras en de mest die daarop wordt toegediend. In Noord-Holland wordt in de combinaties vaak een deel van het gras van de melkveehouder geroteerd met akkerbouw- en tuinbouwgewassen.

Stikstofuitspoeling

Dit leidt tot een hoger aandeel kortdurend gras. Het risico van stikstofuitspoeling kan beperkt worden door de stikstofbemesting van het volggewas na het scheuren van grasland aan te passen en een zogeheten vanggewas, zoals een onbemeste groenbemester, na de oogst van het volggewas te zaaien, stelt De Wolf.

Naast organische stof is de bodemstructuur een belangrijk aspect van de bodemkwaliteit. Vaak wordt bij grondruil op het bedrijf van de akkerbouwer graan vervangen door gras van de melkveehouder.

Een aandachtspunt hierbij is dat de grondbewerking op grasland veel intensiever is dan op percelen met graan. 'Het risico op bodemverdichting wordt hierbij groter', aldus De Wolf.

Geld opleveren

Ook blijkt uit de regioanalyse dat het aangaan van een samenwerkingsverband geld kan opleveren. De ruimte voor extra melkproductie per hectare voor de melkveehouder is afhankelijk van het melkproductieniveau per koe, de jongveebezetting, de keuze voor grasland of bouwland en de fosfaattoestand van de grond.

Als gevolg van de samenwerking is er voor het akkerbouwbedrijf ook meer ruimte om gewassen te telen met een hoger saldo. Binnenkort wordt een rapport gepresenteerd waarin ook concrete resultaten zijn doorgerekend van een fictief samenwerkingsverband, gebaseerd op de ervaringen in het Noord-Hollandse kringloopproject.

Weer

 • Zondag
  16° / 11°
  75 %
 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
 • Dinsdag
  12° / 9°
  30 %
Meer weer