Meldpunt+voor+haperingen+circulaire+productie
Nieuws
© Eigen foto

Meldpunt voor haperingen circulaire productie

Provincie Noord-Holland heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die circulair willen produceren en handelen maar daarin door regels worden belemmerd.

De provincie wil graag met de ondernemers aan tafel om deze hindernissen uit de weg te ruimen. Gerben van Lenthe die namens LTO Noord in Noord-Holland het project Vruchtbare Kringloop begeleidt, juicht het initiatief toe. 'Het is goed om te inventariseren welke belemmeringen er zijn.

Van Lenthe deelde al verschillende voorbeelden uit de praktijk met de provincie. 'LTO Noord en GreenPort Noord-Holland Noord gaan graag de dialoog aan en roepen ondernemers op om meldingen te doen via het loket. Dit is een goed vertrekpunt om de drempels voortvarend weg te nemen.'

Inventarisatie

Onlangs bleek uit een inventarisatie door de provincie dat veel bruikbare materialen niet wordt hergebruikt, maar op de stortplaats of in de verbrandingsoven belanden. 'In veel gevallen hebben de ondernemingen zelf goede ideeën voor hergebruik maar lukt het niet om deze kansen te benutten.

In een aantal gevallen staan regels van bijvoorbeeld de gemeente of de provincie hergebruik in de weg. De provincie kijkt vooral naar diverse sectoren waarin Noord-Holland zich sterk circulair profileert: de voedingsindustrie, de agro-en bollensector, weg- em waterbouw en de metaalindustrie.

Koffiedik

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek ziet dat er nog veel winst is te halen. 'Ik denk dan aan cacaodoppen, visrestanten, koffiedik, loof en ander groenafval in de bollenteelt en glastuinbouw en aan metaalslakken en constructieafval.

Van der Hoek krijgt signalen dat ondernemingen dergelijke 'kostenposten' graag willen ombuigen naar een inkomstenbron, maar daarin gehinderd worden door regels. 'Dat kunnen milieuregels zijn, juridische hobbels, ruimtelijke belemmeringen maar ook regels die een kosteneffectieve logistiek in de weg staan.'

Waardevol

Van Lenthe herkent dat. 'Mest is bijvoorbeeld voor de wet afval, maar is eigenlijk een waardevolle grondstof. Bollentelers willen meer doen met compost: meer zelf maken, bijmengen met dierlijke mest, maar ook hierin worden ze belemmerd door wetgeving.'

De provincie rondt de gesprekken met de ondernemers uiterlijk in oktober 2018 af. Daarna wordt inzichtelijk welke oplossingen er zijn en hoe daar actie op kan worden ondernemen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer