Waterschap+belooft+meer+grip+op+wateroverlast+Noordoostpolder
Nieuws
© Jan Anninga

Waterschap belooft meer grip op wateroverlast Noordoostpolder

Waterschap Zuiderzeeland besluit nog voor de zomer over maatregelen die de wateroverlast in het zuidwesten van de Noordoostpolder moeten tegengaan. Onder andere de aanleg van enkele voortstuwers moet er de waterafvoer verbeteren.

Boeren in het gebied hebben steeds vaker water op het land staan. Mede op basis van de inbreng van de keukentafelgesprekken met de grondgebruikers heeft het waterschap nu doorgerekend welke verbeteringsmaatregelen in het watersysteem het meest kansrijk zijn.

Verbetering

De eerste resultaten van dit onderzoek laten zien dat verbetering van de afvoer van de tochten het meest effectief is. Daarbij komt de aanleg van zogenoemde voortstuwers in twee tochten als beste uit de bus. Deze pompen kunnen in een flink deel van het bodemdalingsgebied voor verbetering zorgen, verwacht Zuiderzeeland.

Afdelingsbestuurder Marien Verhage van LTO Noordoostpolder is blij met de inzet van het waterschap, de provincie en de gemeente. 'Er is jarenlang geroepen om actie en dat vindt nu gehoor bij de overheden.'

Ondergrond

Inmiddels is de wateroverlast niet meer alleen op de lager gelegen percelen het geval, stelt Verhage vast. 'Nadat de afvoer vanuit de oostkant van de Noordoostpolder is vergroot, krijgt de westkant meer water te verwerken in een kortere periode. Naast een mogelijk effect van de natuurmaatregelen rond Schokland, waardoor steeds meer water uit de ondergrond omhoog komt.'

Volgens Verhage stelt de overheid nu de juiste prioriteit door voorrang te geven aan de wateroverlast boven de aanpak van de bodemdaling. 'Wateroverlast zorgt voor directe schade die bovendien al snel omvangrijk is. Bodemdaling levert op langere termijn problemen op.'

Alternatieve teelten

Naast technische oplossingen in het watersysteem en een bodemgerichte aanpak wordt ook gezocht naar alternatieve teelten. Verhage waarschuwt daar niet al te hoge verwachtingen van te hebben. 'Als andere gewassen een oplossing konden bieden, waren die al wel gevonden. Alternatieve teelten vullen vaak een nichemarkt. Zodra je daar grotere oppervlakten van teelt, daalt het saldo al snel. Het lukt de ene teler ook beter dan de andere om daarin succesvol te zijn.'

Voor de vernatting in het gebied ten noordwesten van Schokland is samen met de betrokken agrariërs gewerkt aan een voorstel om de oorzaken te achterhalen. Onderzoeksorganisatie Acacia Water wil daar op verschillende locaties meten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  50 %
 • Zondag
  10° / 8°
  70 %
 • Maandag
  11° / 3°
  90 %
Meer weer