%27Nu+niets+doen+aan+preventie+wateroverlast+gemiste+kans%27
Interview
© Joost de la Court

'Nu niets doen aan preventie wateroverlast gemiste kans'

De aanpassingen door waterschap Drents Overijsselse Delta aan de bovenloop van het Oude Diep onder Westerbork maken de kans op wateroverlast in het gebied kleiner. Maar nog niet alle problemen zijn opgelost, waarschuwt afdelingsbestuurder Harmen Bussemaker van LTO Midden-Drenthe.

Waarom moet het gebied op de schop?

'Na een eerdere ingreep door het waterschap in 2002 liepen de perceelsloten bij veel neerslag niet meer leeg. Dat resulteerde in 2014 in grote wateroverlast. Water van landbouwpercelen werd om natuurgebied Mantingerbos geleid en legde daar negen keer zoveel kilometers af. Dat kan wel als het systeem voldoet, nu liep het water weer terug het gebied in.'

Een overstromingsrisico van eens in de 25 jaar is ons toegezegd en daar houden we het waterschap ook aan

Harmen Bussemaker, afdelingsbestuurder van LTO Midden-Drenthe

Was het een rekenfout?

'Het was een combinatie van factoren. Zo hadden ze niet goed in beeld waar de drainage lag en was de diepte van sommige sloten verkeerd ingeschat. Daarnaast is de bodem hier complex met wisselende keileemlagen. Bij veel neerslag heeft de ene boer dan ook meer last dan de andere.'

Voldoen de oplossingen die zijn gekozen in de ogen van de boeren?

'Ja en nee. De oplossingen voldoen in zeker zin, omdat er bijvoorbeeld veel meer berging ontstaat om water op te vangen doordat over 14 kilometer in het Oude Diep natuurvriendelijke oevers komen. Samen met andere maatregelen zijn er zo'n negentig knelpunten opgelost. Maar in onze ogen voldoen de oplossingen niet helemaal, want er blijven nog knelpunten over.'

Welke bijvoorbeeld?

'Afspraken uit het verleden over het Mantingerbos geven aan dat de stuw voor 't Knienengat mogelijk helemaal wordt afgesloten. De landbouw heeft graag dat hierlangs in geval van veel neerslag ook nog water kan worden afgevoerd. Verder raakt een aantal veehouders gehuurd hooiland kwijt, omdat er een waterbuffer wordt aangelegd. En we moeten nog maar zien of de natuurvriendelijke oevers voldoende worden onderhouden, zodat de doorstroming blijft gegarandeerd.'

Heeft de landbouw er ook baat bij?

'Het is een groot gebied, als het misgaat worden er velen getroffen. Nu niets doen zie ik daarom als een gemiste kans. Al springt niet iedereen er even goed uit.'

Heeft de landbouw nog zeggenschap?

'Van de 28 boeren in het gebied hebben er vijf, waaronder ikzelf, zitting in een klankbordgroep. Wij dragen daar ideeën aan en wijzen op mogelijke knelpunten. Daarnaast kan iedereen de komende weken nog een zienswijze indienen'

Weer

 • Zondag
  8° / 1°
  10 %
 • Maandag
  9° / 6°
  50 %
 • Dinsdag
  6° / 4°
  70 %
Meer weer