Voorstel verlenging derogatie met twee jaar

De Europese Commissie stelt voor om de derogatie voor Nederland met twee jaar te verlengen. Aan de nieuwe uitzondering hangen dezelfde voorwaarde zoals die nu gelden.

Voorstel+verlenging+derogatie+met+twee+jaar
© Twan Wiermans

Het voorstel voor de nieuwe derogatie wordt op 4 april in stemming gebracht bij het Nitraatcomité van de Europese Commissie. Pas na die stemming zal blijken of de nieuwe derogatie een feit is.

Normaal gesproken verlengt de EC een derogatie voor een periode van vier jaar. De kortere looptijd van de nieuwe verlenging is het gevolg van het aan het licht komen van de mestfraude in Nederland.

Aan de nieuwe verlenging is de voorwaarde gekoppeld dat de Nederlandse overheid strenger gaat toezien op de naleving van de mestwetgeving. Over die aanpak zal regelmatig aan Brussel gerapporteerd moeten worden.

Gewasderogatie

LTO Nederland heeft in de afgelopen periode in Brussel gepleit voor onder meer gewasderogatie op grasland en de toepassing van dunne fractie bij wintertarwe. Aan deze wensen heeft de EC geen gehoor geven, stelt Claude van Dongen. LTO-portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit vast.

'De uitkomst is desondanks positief. Over twee jaar hebben we weer een nieuwe kans. We hoeven daarop dus minder lang te wachten. Als sector zijn we nu aan zet om aan te tonen dat we dan door de aanpak van de mestfraude en de vorming van een eerlijke keten meer ruimte verdienen. En die ruimte is goed voor zowel de waterkwaliteit als de landbouw.'

Vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij reageert verheugd op het voorstel voor de nieuwe derogatie. 'Ik zal heel blij zijn als we dit op 4 april binnenhalen. Onze inzet was een meer bedrijfsspecifieke derogatie. Dat is niet gelukt dus laten we nu doorpakken om dat over twee jaar wel te realiseren.'

Overschaduwd

De vakgroepvoorzitter benadrukt de enorme inspanning die de melkveehouderij en de veevoerindustrie hebben geleverd voor het binnenhalen van een nieuwe derogatie. 'Dat is door de mestfraude en de I&R-affaire helaas wat overschaduwd. Het fosfaatreductieplan is in 2017 aan geen melkveehouder voorbij gegaan en dat heeft veel impact gehad op de bedrijven. Desondanks was er het besef dat dit nodig was. Zoals het er nu naar uit ziet wordt dit beloond.'

Meulenbroeks sluit zich aan bij de door de EC gewenste bestrijding van de mestfraude. 'Het is nu aan de sector en de overheid om te laten dat de mestfraude keihard wordt aangepakt.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  20 %
 • Maandag
  20° / 11°
  45 %
 • Dinsdag
  23° / 11°
  20 %
Meer weer